Laatste nieuws / blogs

Ik drink op mensen: Kerstwensen en beste wensen voor 2017

Het zijn op vele fronten onzekere tijden.

SIGNALERINGSBOX DIGITAAL BESCHIKBAAR

Prof dr Frits JG Oostvogel overleden

Anders kijken, anders leren, anders doen

Het IKNL heeft een zeer bijzonder product ontwikkeld: de Tool Signalering in de palliatieve zorg is nu zeer gebruiksvriendelijk digitaal beschikbaar gesteld.

Op 14 november 2016 is in Oudewater Frits Oostvogel overleden.

Afgelopen donderdag 17 november 2016 heeft de commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen haar tweede advies "Anders kijken, anders leren, anders doen: Grensoverstijgend leren en opleiden in het digitale tijdperk", ...

Agenda

16/01

Workshop ''Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen''

18/01

Basiscursus ''Palliatieve zorg verpleegkundigen'' (4 dagdelen)

30/01

Workshop ''Hoe om te gaan met (vragen over) kinderen met een ernstig zieke (groot)ouder''

06/02

Workshop ''Geluid stilte en muziek in de palliatieve zorg''

12/02

Masterclass "Spiritualiteit in de palliatieve zorg"

Leerhuizen

Onderzoek

Onderwijs

Ontwikkeling

In samenwerking met universiteiten en hogescholen verrichten de Leerhuizen Palliatieve Zorg diverse wetenschappelijke onderzoeken.

Met interactief, praktijkgericht, ambachtelijk onderwijs maak je zaken duidelijk. Dan krijg je ook feedback op je handelen.

Het doel van de Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg is het verminderen van het lijden en het optimaliseren van de kwaliteit.

Om voor deze nieuwsbrief uit te schrijven, klik hier