Cursussen

Basiscursus ''Palliatieve zorg verpleegkundigen'' 2017-5

De scholing is opgebouwd uit vier bijeenkomsten van ongeveer 3,5 uur.
1a. Algemene inleiding over palliatieve zorg
1b. Symptoombestrijding in de palliatieve terminale fase:

 • pijn
 • obstipatie
 • mondverzorging
 • vermoeidheid
 • delier
 • tekort aan vocht en voeding
 • intreden van de dood.

2. Psychisch/sociale aspect van palliatieve zorg

 • communicatie/luisteren
 • er zijn clienten, naasten, zorgverleners: rollen en verantwoordelijkheden
 • rouwtaken/verlieswerking

3. Ethische, spirituele en culturele aspect van palliatieve zorg en rouw

 • versterven/palliatieve sedatie/euthanasie
 • wat is spirituele zorg en de betekenis van lijden
 • rouwrituelen en culturele verschillen

4. Organisatie van de zorg:

 • Tools en werkmethodieken
 • Samenwerken
 • bespreking van de eindopdracht


Opmerkingen

Lees verder

07/09

Doelgroep:

verpleegkundige mbo niveau 4

verzorgende niveau 3

Soort:

Basiscursus

Datum / Tijdstip

07/09/2017 :: 09:00 - 12:30

14/09/2017 :: 09:00 - 12:30

21/09/2017 :: 09:00 - 12:30

28/09/2017 :: 09:00 - 12:30

Accreditatie

V&VN 12 punten

Kosten

€ 220,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Marlijn de Jong zaal)Routebeschrijving

Masterclass ''Beeldende begeleiding in de laatste levensfase''

Beeldende begeleiding van mensen in de laatste levensfase en hun naasten vraagt om verfijnd afstemmen en verfijnd hanteren van je vaardigheden en deskundigheid als kunstzinnig therapeut, creatief therapeut of kunstzinnig coach. De specifieke context van het hospice vraagt iets van ons als professionals: een ombuiging van ons eigen vak, naar het gebied van beeldende begeleiding. Wat nemen we mee, wat laten we los? Hoe kunnen we ons bewegen in ons eigen vakgebied? Bewust zijn van het verschil tussen het werken in een curatieve en een palliatieve setting helpt ons bewuster invulling te geven aan beeldende begeleiding vanuit onze eigen beroepsachtergrond.
De tweedaagse Masterclass gaat over ''ombuigen'', over autobiografische competentie, maar ook over praktische zaken: hoe presenteer je je jezelf en leg je contact met een hospice.

Een boeiend proces waarin bewustzijn en bewust zijn een grote rol spelen.

Opmerkingen

- Allen HBO-niveau - Allen werkzaam in de hospicezorg of belangstellend om te gaan werken in de hospicezorg

cursusprijs inclusief Handreiking, lunch, koffie & thee

Lees verder

08/09

Doelgroep:

creatief therapeut

kunstzinnig coach

kunstzinnig therapeut

Datum / Tijdstip

08/09/2017 :: 10:00 - 17:00

15/09/2017 :: 10:00 - 17:00

Accreditatie

NVKT oag toegekend

Accreditatie

Register Vaktherapie voor 14 punten

Kosten

€ 380,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)

Multidisciplinaire masterclass "Bewegen, beleven rond het sterven" 2017-2

Een multidisciplinaire masterclass die vanaf 2014 bestaat uit 2 dagen.
Voor artsen, verpleegkundigen niveau 4/5, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers, psychologen, andere disciplines, op weg van kennis en kunde naar kunst. Een boeiend proces waarin bewustzijn en bewust zijn een grote rol spelen. Door een interactieve aanpak wordt bewuste kwaliteit en onbewuste kracht gestimuleerd.

"Het afscheid, de stilte die ongemakkelijk voelt
Bij jezelf blijven en er voor de ander zijn"

De eerste dag gaat over eenzaam zijn en voelen, verplaatsen en verbinden. Over bewegen richting patient en naar jezelf. Over situaties die empathie vereisen en een beroep doen op eigen kwetsbaarheid en benaderbaarheid.

Een dag om te groeien in vakmanschap.

Citaten deelnemers:
• Ik heb tijdens deze masterclass veel ervaren over balans in jezelf tussen energie, focus en empathie. Dat hebben wij in ons werk met mensen en hun ''life events'' heel hard nodig.
• Goed opgebouwde cursus in een veilige omgeving. Met mij heeft het veel gedaan en voor mij heeft het veel opgeleverd in de zin van persoonlijke ontwikkeling en mezelf leren kennen.
• SUPER. Dit is dagelijks toe te passen.
• Ik had deze cursus niet willen missen en vind dat iedereen die werkt en zeker in de zorgsector dit soort cursussen zou moeten volgen en op regelmatige basis. Het vormt je als persoon en als zorgverlener.
• Ik heb geleerd om bewuster te zijn van mijn lichaam en hier bewust gebruik van te maken.
• Ik zou deze cursus nog wel eens willen volgen.

Opmerkingen

Voor artsen geldt een tarief van EUR 480,- inclusief accreditatie. Voor anderen geldt een tarief van EUR 360,- inclusief accreditatie.

Accreditatie SKGV 1 punt in de categorie Persoon en Werk 2 punten in de categorie Spiritualiteit en Bevoegdheid

Lees verder

11/09

Doelgroep:

artsen

consulent palliatieve zorg

docent / trainer

geestelijk verzorger

paramedici

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige mbo niveau 4

Datum / Tijdstip

11/09/2017 :: 09:30 - 17:30

24/10/2017 :: 09:30 - 17:30

Accreditatie

Cluster 1 voor 12 punten

Accreditatie

SKGV 3 punten

Accreditatie

V&VN 13 punten

Kosten

€ 480,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)

Workshop ''Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen'' 2017-1

Wanneer een patiënt wil stoppen met eten en drinken is dat niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor diens naasten en voor de betrokken hulpverleners een keuze die veel emoties en vragen oproept.
Waarom nu, waarom zo, waarom niet nog doorgaan, waarom geen sedatie of waarom niet door euthanasie.
De vragen en behoeften van de patiënt staan uiteraard centraal. Maar heeft deze wel voldoende informatie, weet hij/zij goed genoeg wat het vervolg kan zijn en hoe we hem/haar zullen kunnen blijven ondersteunen.
In deze workshop zal aan de hand van een interactieve casusbespreking onder andere verwezen worden naar de KNMG richtlijn Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen en (samenvattingen van) de richtlijnen Anorexie en gewichtsverlies en Dehydratie en vochttoediening.
Er worden handvatten aangereikt voor de dagelijkse praktijk.
Aan de orde komen o.a.: (vroegtijdige) besluitvorming & indicatiestelling; verschil stoppen uit eigen bewuste keuze en stoppen als gevolg van niet meer kunnen; begeleiding patiënt en diens naasten; verantwoordelijkheid / betrokkenheid van verpleegkundigen & verzorgenden en artsen; de zorg voor elkaar.

Algemene leerdoelen

1. De cursist krijgt inzicht in de wijze van besluitvorming bij levenseinde
2. De cursist kent de veelvoorkomende ethische dilemma's: welke dilemma's, welke keuzes en met wie worden ze besproken en gemaakt. Wie is eindverantwoordelijk?
3. De cursist weet inhoudelijk en procedureel wat de verschillen zijn tussen versterven, euthanasie en palliatieve sedatie en weet waar de landelijke protocollen & richtlijnen te vinden zijn.
4. De cursist weet hoe ze moet omgaan met vragen van de patiënt en diens naasten over stoppen met eten en drinken
a. wat als de patiënt actief, en vroegtijdig wil stoppen met eten en drinken
b. wat als de patiënt geleidelijk in kader van ziekteproces minder gaat eten en drinken
5. De cursist weet hoe ze tijdig de arts erbij betrekken
6. De cursist weet hoe zij de patiënt die bewust gestopt zijn met eten en drinken goede zorg/ comfort geeft
7. De cursist weet te benoemen waarom het zinvol is om kunstmatige vocht- en voedseltoediening in de terminale fase te verminderen en te stoppen.

Opmerkingen

Lees verder

18/09

Doelgroep:

verpleegkundige mbo niveau 4

verzorgende niveau 3

vrijwilligers

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

18/09/2017 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

V&VN 3 punten

Kosten

€ 60,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)

Workshop ''Geluid stilte en muziek in de palliatieve zorg'' 2017-2

De ervaring is dat de impact van muziek enorm groot kan zijn op alle mogelijke manieren. Maar ook dat het kiezen van het juiste geluid of juist geen geluid heel belangrijk is. Soms is het nodig juist niets te doen en de stilte toe te laten. Maar dat is niet gemakkelijk en al helemaal niet vanzelfsprekend! Hoe word je je bewust(er) van het geluid dat je zelf maakt, om maar iets te noemen, of wat doe je voordat je een kamer ingaat terwijl je net een drukke vergadering hebt gehad? Weet je van jezelf hoe je dan naar binnen gaat of loop je overal op dezelfde manier heen? Dit zijn enkele vragen die je kunt tegenkomen tijdens deze bijeenkomst, met als doel: bewustwording van je eigen geluid en het geluid van de ander. Je krijgt enkele handvaten aangereikt over wat je zelf kunt doen met muziek, geluid en stilte binnen de Palliatieve Zorg. Ervaring met muziek of muzikaliteit is niet vereist: Iedereen maakt immers geluid!

Opmerkingen

Lees verder

26/09

Doelgroep:

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige mbo niveau 4

verzorgende niveau 3

vrijwilligers

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

26/09/2017 :: 13:30 - 16:30

Accreditatie

NVKT 3 punten

Accreditatie

V&VN 3 punten

Kosten

€ 60,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)