Cursussen

Workshop "Afscheid en rouw in diverse culturen en religies" 2017-3

In het dagelijks werk krijgen verpleegkundigen steeds meer te maken met ouderen van verschillende culturele achtergronden, met eigen wensen ten aanzien van de laatste levensfase, de zorg die zij nodig hebben en de gebruiken rond afscheid.

Om goed om te kunnen gaan met de verschillen is het belangrijk om enige basiskennis te hebben over de wensen en gebruiken in andere culturen rond sterven en dood. Maar het is als verpleegkundige ook belangrijk om zicht te hebben op de eigen opvattingen over Ďeen goed afscheidí.

In deze workshop maken de deelnemers met behulp van fotoís, muziek en voorwerpen kennis met de afscheidsrituelen bij Surinaamse Creolen, moslims, Chinezen en hindoes. Ook wordt ingegaan op de diversiteit aan wensen over goede zorg rond het levenseinde, waarbij ook de eigen opvattingen van de deelnemers een plaats krijgen. Deelnemers krijgen concrete adviezen om de zorg in de praktijk te verbeteren aan de hand van casussen.

Opmerkingen

Lees verder

28/11

Doelgroep:

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige mbo niveau 4

verzorgende niveau 3

Datum / Tijdstip

28/11/2017 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

ABAN 3 punten

V&VN 3 punten

Kosten

Ć60,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)

Workshop ''Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen'' 2018-1

Wanneer een patiŽnt wil stoppen met eten en drinken is dat niet alleen voor de patiŽnt zelf, maar ook voor diens naasten en voor de betrokken hulpverleners een keuze die veel emoties en vragen oproept.
Waarom nu, waarom zo, waarom niet nog doorgaan, waarom geen sedatie of waarom niet door euthanasie.
De vragen en behoeften van de patiŽnt staan uiteraard centraal. Maar heeft deze wel voldoende informatie, weet hij/zij goed genoeg wat het vervolg kan zijn en hoe we hem/haar zullen kunnen blijven ondersteunen.
In deze workshop zal aan de hand van een interactieve casusbespreking onder andere verwezen worden naar de KNMG richtlijn Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen en (samenvattingen van) de richtlijnen Anorexie en gewichtsverlies en Dehydratie en vochttoediening.
Er worden handvatten aangereikt voor de dagelijkse praktijk.
Aan de orde komen o.a.: (vroegtijdige) besluitvorming & indicatiestelling; verschil stoppen uit eigen bewuste keuze en stoppen als gevolg van niet meer kunnen; begeleiding patiŽnt en diens naasten; verantwoordelijkheid / betrokkenheid van verpleegkundigen & verzorgenden en artsen; de zorg voor elkaar.

Algemene leerdoelen

1. De cursist krijgt inzicht in de wijze van besluitvorming bij levenseinde
2. De cursist kent de veelvoorkomende ethische dilemma's: welke dilemma's, welke keuzes en met wie worden ze besproken en gemaakt. Wie is eindverantwoordelijk?
3. De cursist weet inhoudelijk en procedureel wat de verschillen zijn tussen versterven, euthanasie en palliatieve sedatie en weet waar de landelijke protocollen & richtlijnen te vinden zijn.
4. De cursist weet hoe ze moet omgaan met vragen van de patiŽnt en diens naasten over stoppen met eten en drinken
a. wat als de patiŽnt actief, en vroegtijdig wil stoppen met eten en drinken
b. wat als de patiŽnt geleidelijk in kader van ziekteproces minder gaat eten en drinken
5. De cursist weet hoe ze tijdig de arts erbij betrekken
6. De cursist weet hoe zij de patiŽnt die bewust gestopt zijn met eten en drinken goede zorg/ comfort geeft
7. De cursist weet te benoemen waarom het zinvol is om kunstmatige vocht- en voedseltoediening in de terminale fase te verminderen en te stoppen.

Opmerkingen

Cursusprijs 2017 is Ä60,-

Lees verder

16/01

Doelgroep:

verpleegkundige mbo niveau 4

verzorgende niveau 3

vrijwilligers

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

16/01/2018 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

V&VN 3 punten

Kosten

Ć85,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)

Basiscursus ''Palliatieve zorg verpleegkundigen'' (4 dagdelen) 2018-1

Palliatieve zorg daagt ons uit: het is zorg die veel van ons kan vragen. De vaak meerdere symptomen en de onzekerheid over hoe het beloop zal zijn, zijn voor de patient en de naasten vaak erg belastend. Zij hebben veelal met meerdere hulpverleners te maken die ook nog op verschillende plekken (ziekenhuis, thuis, verpleeghuis of verzorgingshuis of hospice(unit) werkzaam zijn. De nood van patienten en hun naasten doet een groot appel op onze deskundigheid en betrokkenheid. En stelt ons regelmatig voor ingewikkelde dilemmaís. Daarbij zijn samenwerking en goede en tijdige communicatie tussen alle betrokkenen van groot belang: de client, de naasten, de buren, collegaís en vrienden, de vrijwilligers, de artsen en verplegenden, de geestelijk verzorger, paramedici, de apotheek, etc ontmoeten elkaar rond complexe problemen en keuzes. Palliatieve zorg vraagt dan ook goede organisatie, om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van de client en zijn naasten in hun specifieke context. De principes van ''stepped care'' (tijdig opschalen en afschalen) zijn hierbij essentieel. Omdat we in het contact met die kwetsbare ander ook ineens erop onszelf kunnen worden terug geworpen, moeten we ook goed voor onszelf en elkaar zorgen.

Samen nadenken en praten over nieuwe aspecten. Samen ontdekken dat we veel al weten, maar dat er ook nog dingen zijn die zijn weggezakt. Samen ook ontdekken dat er veel redenen zijn om trots te zijn op wat we voor hen die gaan sterven en voor hun naasten kunnen betekenen. DŠt is het doel van de cursus.

De cursus is ontwikkeld door docenten van Leerhuizen Palliatieve Zorg. Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen kun je met hen contact opnemen. Voor vragen over de cursusorganisatie, planning en het cursusmateriaal kun je contact opnemen met het secretariaat van Leerhuizen Palliatieve Zorg.

Opmerkingen

Lees verder

18/01

Onbekend:

Datum / Tijdstip

18/01/2018 :: 09:00 - 12:30

25/01/2018 :: 09:00 - 12:30

01/02/2018 :: 09:00 - 12:30

08/02/2018 :: 09:00 - 12:30

Kosten

Ć340,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Marlijn de Jong zaal)Routebeschrijving

Workshop ''Hoe om te gaan met (vragen over) kinderen met een ernstig zieke (groot)ouder'' 2018-1

Kinderen van allerlei leeftijden worden in hun dagelijks leven regelmatig geconfronteerd met een ernstig zieke grootouder en minder frequent, maar des te ingrijpender, met een ernstig zieke ouder.
Dit roept nogal eens verlegenheid op bij de volwassenen in hun directe omgeving. In welke mate mogen wij kinderen en jongeren bij het ziekteproces van hun (groot)ouder betrekken en op welke manier? En wat als die (groot)ouder doodgaat? Wat vraagt dat van hulpverleners die om raad gevraagd worden door ouders en/of grootouders?
Er is inmiddels via websites en literatuur wel het een en ander aan informatie te verkrijgen, maar de praktische toepassing blijft lastig en is sterk situatie gebonden.

Binnen het onderwijsprogramma van Leerhuizen Palliatieve Zorg in 2016 is besloten hier een themamiddag aan te wijden onder leiding van een zeer ervaren docent, Nel Kleverlaan, psycholoog. Al vele jaren begeleidt zij kinderen waarvan ouders c.q. grootouders ernstig ziek zijn. Haar ervaring heeft zij vastgelegd in diverse boeken, verhalen, columns en films over dit onderwerp.

Opmerkingen

Prijs voor 2017 is Ä60,-

Het is mogelijk om voor Ä10,- het pas uitgebrachte boek met columns van Nel Kleverlaan te bestellen. Meer informatie op de site http://www.bynel.nu/ Graag bij inschrijving aangeven of je het boekje wilt bestellen.

Lees verder

30/01

Doelgroep:

huisarts

specialist ouderengeneeskunde

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige mbo niveau 4

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

30/01/2018 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

Cluster 1 voor 3 punten

V&VN 3 punten

Kosten

Ć85,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)

Workshop ''Geluid stilte en muziek in de palliatieve zorg'' 2018-1

De ervaring is dat de impact van muziek enorm groot kan zijn op alle mogelijke manieren. Maar ook dat het kiezen van het juiste geluid of juist geen geluid heel belangrijk is. Soms is het nodig juist niets te doen en de stilte toe te laten. Maar dat is niet gemakkelijk en al helemaal niet vanzelfsprekend!
Hoe word je je bewust(er) van het geluid dat je zelf maakt, om maar iets te noemen, of wat doe je voordat je een kamer ingaat terwijl je net een drukke vergadering hebt gehad?
Weet je van jezelf hoe je dan naar binnen gaat of loop je overal op dezelfde manier heen?
Dit zijn enkele vragen die je kunt tegenkomen tijdens deze bijeenkomst, met als doel: bewustwording van je eigen geluid en het geluid van de ander.

In deze workshop willen we oefenen met de effecten van geluid, stilte en muziek en er mee leren spelen voor onze dagelijkse praktijk.
Handvatten zullen worden aangereikt om in de dagelijkse (mini-)ontmoetingen met patiŽnten, hun naasten en collegaís de kracht van geluid, stilte en muziek bewuster te hanteren.

Ervaring met muziek of muzikaliteit is niet vereist: iedereen is regelmatig (ver)stil(d); geluiden zijn steeds om ons heen en kunnen ons positief en negatief prikkelen; muziek kan ons raken en inspireren om op een andere manier te bewegen of bewogen te worden.

Er zal ook een oriŽntatie worden aangereikt op methodieken welke door specialisten zoals muziektherapeuten gehanteerd worden.

Leerdoelen
1. Bewustwording van de effecten van ďgeluid, stilte en muziekĒ binnen de palliatieve zorg.
2. Ontwikkelen van mogelijkheden om in de dagelijkse praktijk met patiŽnten en naasten bewuster om te gaan met geluid, stilte en muziek.

Opmerkingen

Over de Docent: Lara Groen studeerde saxofoon (klassiek) aan het Rotterdams Conservatorium en Kunstzinnige Therapie Muziek aan de Hogeschool Leiden. Zij deed veel podiumervaring op door te remplaceren in o.a. het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Residentieorkest in Den Haag. Ook speelde ze kamermuziek in verschillende ensembles, waaronder saxofoonkwartetten. Het spelen in een saxofoonkwartet doet ze nog steeds met veel plezier. Ze gaf gedurende 21 jaar saxofoon les en ensemble les aan de Zeeuwse Muziekschool.

Sinds 2010 werkt Lara in Regionaal Palliatief Centrum Cadenza-Zuid en op andere locaties van Laurens als muziektherapeute. In dit vak speelt ze ook op veel andere instrumenten, zoals de piano, de lier, de gitaar, fluiten en op slagwerkinstrumenten. Ook zingt ze daar regelmatig bij voor gasten en tijdens herdenkingsbijeenkomsten.

Zij is als docent van Leerhuizen Palliatieve Zorg betrokken bij diverse cursussen en workshops.

Lees verder

06/02

Doelgroep:

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige mbo niveau 4

verzorgende niveau 3

vrijwilligers

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

06/02/2018 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

NVKT 3 punten

V&VN 3 punten

Kosten

Ć85,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)