Cursussen

Workshop ''Instrumenten in de palliatieve zorg'' 2019-2

De laatste jaren is er veel aandacht voor verbetering van de palliatieve zorg, tot uiting komend in gebruik van nieuwe ondersteunende instrumenten als het Utrechts Symptomen Dagboek, de Signaleringsbox en beslissings-''tools'', zoals ''het palliatief redeneren''. Ook het Zorgpad Stervensfase wordt op vele plaatsen gebruikt.

Het gebruik van deze instrumenten zorgt voor betere monitoring van symptomen, dus betere behandeling & begeleiding van patiŽnt en naasten, bevordert het anticiperend handelen en verbetert het professioneel handelen in de samenwerking met de huisarts en andere hulpverleners in de 1e lijn.
Genoemde instrumenten zijn inmiddels breed geaccepteerd binnen Nederland en worden op vele plaatsen toegepast.

In deze workshop worden de genoemde instrumenten toegelicht. Wanneer en hoe worden ze gebruikt? Wie moet je erbij betrekken? Hoe betrek je de huisarts erbij? Waarna vervolgens de instrumenten aan de hand van casuÔstiek worden getraind.

Opmerkingen

Lees verder

17/06

Doelgroep:

Verpleegkundige hbo niveau 5

Verpleegkundige mbo niveau 4

Verpleegkundige teamleider

Verzorgende niveau 3

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

17/06/2019 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

V&VN 3 punten

Kosten

Ć85,00

Plaats

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (3de verdieping (rechterzaal))Routebeschrijving

Workshop ''Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen'' 2019-2

Wanneer een patiŽnt wil stoppen met eten en drinken is dat niet alleen voor de patiŽnt zelf, maar ook voor diens naasten en voor de betrokken hulpverleners een keuze die veel emoties en vragen oproept.
Waarom nu, waarom zo, waarom niet nog doorgaan, waarom geen sedatie of waarom niet door euthanasie.
De vragen en behoeften van de patiŽnt staan uiteraard centraal. Maar heeft deze wel voldoende informatie, weet hij/zij goed genoeg wat het vervolg kan zijn en hoe we hem/haar zullen kunnen blijven ondersteunen.
In deze workshop zal aan de hand van een interactieve casusbespreking onder andere verwezen worden naar de KNMG richtlijn Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen en (samenvattingen van) de richtlijnen Anorexie en gewichtsverlies en Dehydratie en vochttoediening.
Er worden handvatten aangereikt voor de dagelijkse praktijk.
Aan de orde komen o.a.: (vroegtijdige) besluitvorming & indicatiestelling; verschil stoppen uit eigen bewuste keuze en stoppen als gevolg van niet meer kunnen; begeleiding patiŽnt en diens naasten; verantwoordelijkheid / betrokkenheid van verpleegkundigen & verzorgenden en artsen; de zorg voor elkaar.

Algemene leerdoelen

1. De cursist krijgt inzicht in de wijze van besluitvorming bij levenseinde
2. De cursist kent de veelvoorkomende ethische dilemma's: welke dilemma's, welke keuzes en met wie worden ze besproken en gemaakt. Wie is eindverantwoordelijk?
3. De cursist weet inhoudelijk en procedureel wat de verschillen zijn tussen versterven, euthanasie en palliatieve sedatie en weet waar de landelijke protocollen & richtlijnen te vinden zijn.
4. De cursist weet hoe ze moet omgaan met vragen van de patiŽnt en diens naasten over stoppen met eten en drinken
a. wat als de patiŽnt actief, en vroegtijdig wil stoppen met eten en drinken
b. wat als de patiŽnt geleidelijk in kader van ziekteproces minder gaat eten en drinken
5. De cursist weet hoe ze tijdig de arts erbij betrekken
6. De cursist weet hoe zij de patiŽnt die bewust gestopt zijn met eten en drinken goede zorg/ comfort geeft
7. De cursist weet te benoemen waarom het zinvol is om kunstmatige vocht- en voedseltoediening in de terminale fase te verminderen en te stoppen.

Opmerkingen

Lees verder

25/06

Doelgroep:

Verpleegkundige mbo niveau 4

Verzorgende niveau 3

Vrijwilligers

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

25/06/2019 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

V&VN 3 punten

Kosten

Ć85,00

Plaats

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (3de verdieping (linkerzaal))

Workshop ''Oeps, de patient wordt weer wakker!!'' 2019-3

Over de moeilijke of falende sedatie.

Palliatieve sedatie is een niet meer weg te denken fenomeen binnen de levenseinde zorg. Jaarlijks wordt In ongeveer 12,5% van de sterfgevallen in Nederland is palliatieve sedatie toegepast, deze schatting is al weer van een aantal jaren terug.
De indruk bestaat dat dit percentage nog jaarlijks toeneemt.
Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de verwachtingspatronen rondom palliatieve sedatie nog al eens verschillen. Bij patiŽnt, naasten , team en dokter.
Lang niet alle ingezette palliatieve sedaties verlopen volgens ďhet boekjeĒ. Nadere analyses leren ons dat onvolledige communicatie; onduidelijke indicatie stelling; onvoldoende voorbereiding, en monitoring tijdens de uitvoering, naast de farmacologische problemen hier debet aan kunnen zijn.

Opmerkingen

Bij de avondcursus is de inloop vanaf 17.30 uur. U kunt dan genieten van een eenvoudige warme maaltijd.

Cursusprijs artsen EUR150,- Cursusprijs verzorgenden & verpleegkundigen EUR95,-

Lees verder

27/06

Doelgroep:

Consulent palliatieve zorg

Huisarts

Specialist ouderengeneeskunde

Verpleegkundig specialist

Verpleegkundige hbo niveau 5

Verpleegkundige mbo niveau 4

Verzorgende niveau 3

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

27/06/2019 :: 18:00 - 21:00

Accreditatie

Cluster 1 voor 3 punten

V&VN 3 punten

Kosten

Ć150,00

Plaats

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (3de verdieping (linkerzaal))

Workshop "Luisteren naar dat wat niet gezegd wordt" 2019-1

''Luisteren naar dat wat niet gezegd wordt''
Beeldende begeleiding in de laatste levensfase.

''Een beeld zegt meer dan 1000 woorden ...'' Dit is een bekende uitspraak. Maar wat is de toegevoegde waarde van het werken met beelden in de palliatief terminale zorg? En wat kan een Beeldend begeleider toevoegen in de laatste fase van het leven?

Wat brengt Beeldende begeleiding in de laatste levensfase
Beeldende begeleiding draagt bij aan de kwaliteit van leven van patiŽnten en hun naasten. Naast ontspanning, expressie, reflectie en verwerking, was de ervaring dat beeldende begeleiding patiŽnten in de laatste levensfase steun biedt in het afscheid moeten nemen. Het geeft de mogelijkheid iets achter te laten voor geliefden. Het kan bijdragen aan een gevoel van zingeving. Het biedt een ontspannen manier om contact te ervaren. En het kan faciliteren in verbetering van het contact tussen patiŽnt en zijn naaste.

Opmerkingen

Verwijzingen; - films over beeldende begeleiding http://www.karinbrandt.nl/videos/ - Leerhuizen Palliatieve Zorg http://www.leerhuizenpalliatievezorg.nl/beeldende_begeleiding.html - over de docente www.karinbrandt.nl - handreiking Beeldende Begeleiding http://www.leerhuizenpalliatievezorg.nl/cursus/2016/

Doelgroepen; Leidinggevenden van hospice(unit)s en palliatieve units Leidinggevenden van verpleeghuizen Leidinggevenden van Inloophuizen Palliatief consulenten, CPTís Ook welkom zijn artsen, verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in de palliatieve zorg (intra- en extramuraal)

Lees verder

02/07

Doelgroep:

Consulent palliatieve zorg

Leidinggevenden verpleeghuizen, hospice (units) en inloophuizen

Verpleegkundige teamleider

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

02/07/2019 :: 13:30 - 17:00

Kosten

Ć85,00

Plaats

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (3de verdieping (linkerzaal))

Workshop ''Sterven met de oorlog''

Omgaan met oorlogs- en geweldsgetroffenen in hun laatste levensfase

Waar gaat het over?

Veel Nederlanders die in de laatste fase van hun leven zijn, hebben bewust de oorlog beleefd. Een aantal van hen heeft traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Bij het verouderingsproces kan de oorlog in verhevigde mate terugkomen. Herinneringen aan en gevoelens van deze gebeurtenissen, die lang onderdrukt konden worden, dringen zich ongewild op. Voor betrokkene zelf en voor de omgeving is dit soms moeilijk te begrijpen.

Bij het stervensproces worden nog meer gevoelens en herinneringen aan de oorlog geactiveerd. De existentiŽle angst van doodsdreiging wordt door de naderende dood getriggerd, evenals de onmacht volstrekt overgeleverd te zijn. Allerlei situaties of gebeurtenissen uit de directe omgeving kunnen aanleiding zijn tot veel spanningen, verdriet, angst en woede, depressiviteit of extreme geagiteerdheid.

Traumatische gebeurtenissen beperken zich echter niet tot oorlog. Ook ervaringen als bv. huiselijk geweld, incest, vredesmissies, vervolging (denk aan vluchtelingen) kunnen gelijke effecten hebben.

Opmerkingen

Lees verder

04/07

Datum / Tijdstip

04/07/2019 :: 13:30 - 16:00

Kosten

Ć85,00

Plaats

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (3de verdieping (linkerzaal))