Cursussen

Basiscursus ''Palliatieve zorg verpleegkundigen'' (4 dagdelen) 2018-1

Palliatieve zorg daagt ons uit: het is zorg die veel van ons kan vragen. De vaak meerdere symptomen en de onzekerheid over hoe het beloop zal zijn, zijn voor de patient en de naasten vaak erg belastend. Zij hebben veelal met meerdere hulpverleners te maken die ook nog op verschillende plekken (ziekenhuis, thuis, verpleeghuis of verzorgingshuis of hospice(unit) werkzaam zijn. De nood van patienten en hun naasten doet een groot appel op onze deskundigheid en betrokkenheid. En stelt ons regelmatig voor ingewikkelde dilemmaís. Daarbij zijn samenwerking en goede en tijdige communicatie tussen alle betrokkenen van groot belang: de client, de naasten, de buren, collegaís en vrienden, de vrijwilligers, de artsen en verplegenden, de geestelijk verzorger, paramedici, de apotheek, etc ontmoeten elkaar rond complexe problemen en keuzes. Palliatieve zorg vraagt dan ook goede organisatie, om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van de client en zijn naasten in hun specifieke context. De principes van ''stepped care'' (tijdig opschalen en afschalen) zijn hierbij essentieel. Omdat we in het contact met die kwetsbare ander ook ineens erop onszelf kunnen worden terug geworpen, moeten we ook goed voor onszelf en elkaar zorgen.

Samen nadenken en praten over nieuwe aspecten. Samen ontdekken dat we veel al weten, maar dat er ook nog dingen zijn die zijn weggezakt. Samen ook ontdekken dat er veel redenen zijn om trots te zijn op wat we voor hen die gaan sterven en voor hun naasten kunnen betekenen. DŠt is het doel van de cursus.

De cursus is ontwikkeld door docenten van Leerhuizen Palliatieve Zorg. Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen kun je met hen contact opnemen. Voor vragen over de cursusorganisatie, planning en het cursusmateriaal kun je contact opnemen met het secretariaat van Leerhuizen Palliatieve Zorg.

Opmerkingen

Lees verder

18/01

Onbekend:

Datum / Tijdstip

18/01/2018 :: 09:00 - 12:30

25/01/2018 :: 09:00 - 12:30

01/02/2018 :: 09:00 - 12:30

08/02/2018 :: 09:00 - 12:30

Kosten

Ć340,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Marlijn de Jong zaal)Routebeschrijving

Workshop ''Hoe om te gaan met (vragen over) kinderen met een ernstig zieke (groot)ouder'' 2018-1

Kinderen van allerlei leeftijden worden in hun dagelijks leven regelmatig geconfronteerd met een ernstig zieke grootouder en minder frequent, maar des te ingrijpender, met een ernstig zieke ouder.
Dit roept nogal eens verlegenheid op bij de volwassenen in hun directe omgeving. In welke mate mogen wij kinderen en jongeren bij het ziekteproces van hun (groot)ouder betrekken en op welke manier? En wat als die (groot)ouder doodgaat? Wat vraagt dat van hulpverleners die om raad gevraagd worden door ouders en/of grootouders?
Er is inmiddels via websites en literatuur wel het een en ander aan informatie te verkrijgen, maar de praktische toepassing blijft lastig en is sterk situatie gebonden.

Binnen het onderwijsprogramma van Leerhuizen Palliatieve Zorg in 2016 is besloten hier een themamiddag aan te wijden onder leiding van een zeer ervaren docent, Nel Kleverlaan, psycholoog. Al vele jaren begeleidt zij kinderen waarvan ouders c.q. grootouders ernstig ziek zijn. Haar ervaring heeft zij vastgelegd in diverse boeken, verhalen, columns en films over dit onderwerp.

Opmerkingen

Prijs voor 2017 is Ä60,-

Het is mogelijk om voor Ä10,- het pas uitgebrachte boek met columns van Nel Kleverlaan te bestellen. Meer informatie op de site http://www.bynel.nu/ Graag bij inschrijving aangeven of je het boekje wilt bestellen.

Lees verder

30/01

Doelgroep:

huisarts

specialist ouderengeneeskunde

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige mbo niveau 4

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

30/01/2018 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

Cluster 1 voor 3 punten

V&VN 3 punten

Kosten

Ć85,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)

Workshop ''Geluid stilte en muziek in de palliatieve zorg'' 2018-1

De ervaring is dat de impact van muziek enorm groot kan zijn op alle mogelijke manieren. Maar ook dat het kiezen van het juiste geluid of juist geen geluid heel belangrijk is. Soms is het nodig juist niets te doen en de stilte toe te laten. Maar dat is niet gemakkelijk en al helemaal niet vanzelfsprekend!
Hoe word je je bewust(er) van het geluid dat je zelf maakt, om maar iets te noemen, of wat doe je voordat je een kamer ingaat terwijl je net een drukke vergadering hebt gehad?
Weet je van jezelf hoe je dan naar binnen gaat of loop je overal op dezelfde manier heen?
Dit zijn enkele vragen die je kunt tegenkomen tijdens deze bijeenkomst, met als doel: bewustwording van je eigen geluid en het geluid van de ander.

In deze workshop willen we oefenen met de effecten van geluid, stilte en muziek en er mee leren spelen voor onze dagelijkse praktijk.
Handvatten zullen worden aangereikt om in de dagelijkse (mini-)ontmoetingen met patiŽnten, hun naasten en collegaís de kracht van geluid, stilte en muziek bewuster te hanteren.

Ervaring met muziek of muzikaliteit is niet vereist: iedereen is regelmatig (ver)stil(d); geluiden zijn steeds om ons heen en kunnen ons positief en negatief prikkelen; muziek kan ons raken en inspireren om op een andere manier te bewegen of bewogen te worden.

Er zal ook een oriŽntatie worden aangereikt op methodieken welke door specialisten zoals muziektherapeuten gehanteerd worden.

Leerdoelen
1. Bewustwording van de effecten van ďgeluid, stilte en muziekĒ binnen de palliatieve zorg.
2. Ontwikkelen van mogelijkheden om in de dagelijkse praktijk met patiŽnten en naasten bewuster om te gaan met geluid, stilte en muziek.

Opmerkingen

Over de Docent: Lara Groen studeerde saxofoon (klassiek) aan het Rotterdams Conservatorium en Kunstzinnige Therapie Muziek aan de Hogeschool Leiden. Zij deed veel podiumervaring op door te remplaceren in o.a. het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Residentieorkest in Den Haag. Ook speelde ze kamermuziek in verschillende ensembles, waaronder saxofoonkwartetten. Het spelen in een saxofoonkwartet doet ze nog steeds met veel plezier. Ze gaf gedurende 21 jaar saxofoon les en ensemble les aan de Zeeuwse Muziekschool.

Sinds 2010 werkt Lara in Regionaal Palliatief Centrum Cadenza-Zuid en op andere locaties van Laurens als muziektherapeute. In dit vak speelt ze ook op veel andere instrumenten, zoals de piano, de lier, de gitaar, fluiten en op slagwerkinstrumenten. Ook zingt ze daar regelmatig bij voor gasten en tijdens herdenkingsbijeenkomsten.

Zij is als docent van Leerhuizen Palliatieve Zorg betrokken bij diverse cursussen en workshops.

Lees verder

06/02

Doelgroep:

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige mbo niveau 4

verzorgende niveau 3

vrijwilligers

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

06/02/2018 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

NVKT 3 punten

V&VN 3 punten

Kosten

Ć85,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)

Masterclass "Spiritualiteit in de palliatieve zorg" 2018

De reguliere gezondheidszorginstellingen zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, huisartsen en ziekenhuizen verrichten al sinds jaar en dag zorg aan bewoners, patiŽnten en hun naasten rondom het levenseinde. Binnen en vanuit hospice(unit)s en oncologische centra kende de palliatieve zorg in Nederland de afgelopen jaren een razendsnelle ontwikkeling. Steeds meer wordt gezien dat de inzichten die daar ontwikkeld zijn ook toepasbaar zijn bij mensen die gaan overlijden als gevolg van andere aandoeningen dan kanker. De palliatieve zorgbenadering krijgt daardoor gerichter aandacht van zowel professionele zorgverleners als van hun organisaties. Sinds het ontstaan van locale Netwerken Palliatieve Zorg groeien op lokaal en regionaal niveau steeds meer verbinding en samenwerking rond de "palliatieve" patiŽnt en diens naasten.

De definitie van palliatieve zorg van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) geldt daarbij als uitgangspunt. Deze definitie is de enige medische definitie waarin met nadruk aandacht gevraagd wordt voor SPIRITUELE zorg. Aandacht voor spiritualiteit is daarmee een verantwoordelijkheid van alle zorgverleners in hun contact met patiŽnten, bewoners of cliŽnten die geconfronteerd worden met hun levenseinde.

Binnen de zorgsector zijn geestelijk verzorgers bij uitstek deskundig op dit terrein. Het begrip spiritualiteit roept echter veel verschillende beelden bij de verschillende zorgverleners op, met als gevolg dat er weinig diepgaande uitwisseling is ontstaan. Vanaf 2010 is met de verschijning van de consensus based Richtlijn Spirituele zorg in Palliatieve Zorg (zie: Pallialine) er voor het eerst in Nederland een theoretisch en praktisch kader gegeven.
Deze richtlijn gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van iedere zorgverlener, rekening houdend met een expertrol voor de geestelijk verzorger. Op veel plaatsen wordt op basis van dit document door zorgverleners gezocht naar mogelijkheden om de praktijk van een geÔntegreerde en multidisciplinaire spirituele zorg te ontwikkelen.

Op veel symposia en scholingen over palliatieve zorg wordt aandacht aan spiritualiteit geboden, aanvankelijk was deze masterclass de enige gerichte nascholing op dit terrein. Vanuit de eigen ervaring van de deelnemers op het gebied van palliatief terminale zorg, stervensbegeleiding, rouwverwerking en geestelijke verzorging zoeken we naar een passende invulling van het begrip spirituele zorg in de huidige context van de Nederlandse gezondheidszorg, met specifieke aandacht voor de (ondersteunende) expertrol van geestelijk verzorgers.

Op grond van evaluaties en verzoek van de deelnemers wordt deze cursus sinds 2013 als multidisciplinaire cursus aangeboden.

Opmerkingen

Een multidisciplinaire cursus: 50% geestelijk verzorgers 50% andere disciplines (artsen, verpleegkundigen niveau 5, maatschappelijk werkers, psychologen en leidinggevenden). Duo's (geestelijk verzorger samen met andere discipline) uit dezelfde organisatie krijgen voorrang voor deelname en EUR100,- per persoon korting op de cursus.

In het najaar is er een gezamenlijke terugkomdag. Die dag wordt een projectopdracht uitgewerkt welke op de 4e dag wordt aangereikt.

Accreditatie is voor de huiswerkopdracht en voor bijwonen gehele cursus. Cursisten zullen enkele weken voor aanvang van de cursus enkele huiswerkopdrachten ontvangen.

Kosten zijn inclusief overnachtingen en de maaltijden.

Lees verder

12/02

Doelgroep:

artsen

geestelijk verzorger

maatschappelijk werker

psycholoog

verpleegkundige hbo niveau 5

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

12/02/2018 :: 09:00 - 21:00

13/02/2018 :: 08:00 - 21:00

14/02/2018 :: 08:00 - 21:00

15/02/2018 :: 08:00 - 15:30

26/09/2018 :: 09:30 - 16:30

Accreditatie

ABAN 34 punten

SKGV 8 punten (Vakbekwaamheid)

V&VN 35 punten

Kosten

Ć1 650,00

Plaats

De Zwanenhof (Zenderen)

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)

Workshop ''Oeps, de patient wordt weer wakker!!'' 2018-1

Over de moeilijke of falende sedatie.

Palliatieve sedatie is een niet meer weg te denken fenomeen binnen de levenseinde zorg. Jaarlijks wordt In ongeveer 12,5% van de sterfgevallen in Nederland is palliatieve sedatie toegepast, deze schatting is al weer van een aantal jaren terug.
De indruk bestaat dat dit percentage nog jaarlijks toeneemt.
Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de verwachtingspatronen rondom palliatieve sedatie nog al eens verschillen. Bij patiŽnt, naasten , team en dokter.
Lang niet alle ingezette palliatieve sedaties verlopen volgens ďhet boekjeĒ. Nadere analyses leren ons dat onvolledige communicatie; onduidelijke indicatie stelling; onvoldoende voorbereiding, en monitoring tijdens de uitvoering, naast de farmacologische problemen hier debet aan kunnen zijn.

Opmerkingen

Bij de avondcursus is de inloop vanaf 17.30 uur. U kunt dan genieten van een eenvoudige warme maaltijd.

Cursusprijs artsen EUR150,- Cursusprijs verzorgenden & verpleegkundigen EUR95,-

Lees verder

20/02

Doelgroep:

consulent palliatieve zorg

huisarts

specialist ouderengeneeskunde

verpleegkundig specialist

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige mbo niveau 4

verzorgende niveau 3

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

20/02/2018 :: 18:00 - 21:00

Accreditatie

Cluster 1 voor 3 punten

V&VN aangevraagd

vpk specialisten aangevraagd

Kosten

Ć150,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)