Cursussen

Basiscursus ''Palliatieve zorg verpleegkundigen'' 2017-5

7 september 2017 - 28 september 2017

Leerdoelen

Het algemene doel van de basisscholing is het verwerven van specifieke kennis, vaardigheden en attitude met betrekking tot het verlenen van palliatieve zorg aan patienten en diens naasten die zich bevinden in de palliatieve (terminale) fase.
Na het afronden van de scholing zijn de deelnemers in staat om:

  • de uitgangspunten van en visie op palliatieve zorgverlening te beargumenteren;
  • de symptomen en symptoombeleving van de palliatieve zorg te herkennen en hierop adequaat te reageren;
  • de patient te begeleiden in het proces van verlies;
  • het belang en de invloed van interdisciplinaire samenwerking te onderkennen en in de praktijk te brengen;
  • het belang en invloed van cultuur, godsdienst en spiritualiteit in de palliatieve zorgverlening te onderkennen en op gepaste wijze de patient en naasten hierbij te begeleiden;
  • de eigen onduidelijkheden tijdens de zorgverlening te onderkennen;
  • advies te vragen bij collega's en/of het consultatieteam palliatieve zorg.

Competenties

1. Vakinhoudelijk handelen
2. Communicatie
3. Samenwerking
6. Kennis en wetenschap

07/09

Lesmateriaal

Powerpoint presentatie
Reader

Werkvorm

Kennisoverdracht
Onderwijsleergesprek

Maximaal aantal deelnemers

16