Cursussen

Multidisciplinaire masterclass "Bewegen, beleven rond het sterven" 2017-2

11 september 2017 - 24 oktober 2017

Inleiding

Rondom life-events van mensen worden we regelmatig geconfronteerd met onmacht en kwetsbaarheid. Bewust worden en trainen van verbale en non-verbale talenten helpt ons om effectiever te communiceren met de patient, de naasten en onze collega's.

PROGRAMMA

DAG 1:
Onderzoeken en trainen van non-verbale en verbale basisvaardigheden.

In de ochtend werken we via kennis aan kunde. Bewust worden van ruimte, situaties. Zelfreflectie en werken aan het herkennen van jezelf.
Deze kunde nemen we in de middag mee richting kunst. Via individuele opdrachten werken we aan eigen kracht en benaderen we ons gevoel. Gaan we op zoek naar de passie voor en in ons werk.
Uiteindelijk op weg naar kunst. Laten zien hoe je beweegt, wat je beweegt. In harmonie met de situatie en beter in staat kunst zinnig met complexe processen om te gaan.

Introductie en awareness

€ Eenvoudige praktische oefeningen: bewust worden van ruimte, hoe kom je binnen, waar sta je, hoe zit je
€ Eigen fysiek en stem herkennen
€ Kijken naar de ander, spiegelen, feedback geven
€ In het moment bewegen

Creativiteit en eigen kracht

€ Individuele opdrachten
€ Bij het eigen gevoel durven komen
€ De kracht en passie vinden

Uitwerking

€ Laten zien wie je bent, wat je beweegt
€ Bewegen rond het sterven
€ Voorbereiding-uitvoering-feedback
€ Afsluiting

Leerdoelen

€ Een betere balans tussen professie en persoon
€ Bewust gebruik van lichaam, stem en ruimte
€ Meer zelfvertrouwen door eigenheid in handelen
€ Grotere effectiviteit door bewuste timing

DAG 2

Deze 2e (vervolg)dag van de Masterclass gaat dieper in op het toepassen en trainen van situaties in de praktijk.

€ Hoe ga ik naar de patiënt toe, vaak onvoorbereid

€ Hoe overzie ik de situatie, schouw en beweeg ik richting de patiënt en de familie eromheen
€ Hoe beweeg ik me als er ineens veel familieleden aanwezig zijn
€ Hoe beweeg en werk ik samen met andere disciplines
€ Hoe benader ik de eisende patiënt en de familie
€ Hoe geef ik antwoord op de verwarrende vragen
€ Hoe ga ik om met patiënten en naasten uit een andere cultuur
€ Aangevuld met ervaringen van de cursisten zelf

Deze dag is meer individueel gericht op u als persoon en professional.

U beweegt, voert uit en kijkt kritisch en zonder oordeel naar uzelf en de ander en geeft feed-back.

Leerdoelen

€ Herkennen en naar boven halen individuele kwaliteiten
€ Profileren van eigen aanwezigheid, présence
€ Toepassen in dagelijks leven en praktijk

MEER INFORMATIE

Kijk hiernaast bij Docent en klik op Kennedy P. Daar vindt u haar website en ook een uitgebreid interview met de docent: "Beweging rond het sterven. Een nieuwe benadering van verbinden en verlichten".

Competenties

2. Communicatie
3. Samenwerking
4. Organisatie
6. Kennis en wetenschap
7. Professionaliteit

11/09

Maximaal aantal deelnemers

10