Cursussen

Masterclass ''Palliatieve Zorg 2: Communicatie, Zingeving en Organisatie'' 2017-2

2 november 2017 - 2 november 2017

LEERDOELEN

Het programma is gericht op de verdieping van kennis en op het verruimen van de eigen vaardigheden ten aanzien van:

1. Organiseren: regie en ondersteunend ceremoniemeesterschap, het zorgplan en zorgpad palliatieve zorg, communicatie en samenwerking binnen het team, zorg voor zorgenden; de rol van het Consultatief Palliatief Team richting de eerste lijn en het ziekenhuis; samenwerken binnen PaTz-groepen; thuis sterven of in een unit of hospice, gebruik van protocollen/richtlijnen (USD-R, gezamenlijk huisbezoek, ContinuiteitsHuisBezoek, Zorgpad Stervensfase, richtlijn Palliatieve Sedatie, Landelijke Richtlijnen Palliatieve zorg) en audit en kwaliteitsaspecten.
2. Zingeving: wat beweegt de patient en diens naasten, waar halen zij ondersteuning uit, waar verlangen zij nog naar, welke woorden, welke taal kunnen we gebruiken.
3. Communicatie rond complexe problematiek met de patient en diens naasten: hoe ga ik om met moeilijke dilemma’s.
4. Hoe bespreek ik met wie ethische dilemma’s: dehydratie, sedatie en euthanasie, multiculturele aspecten.

Competenties

1. Vakinhoudelijk handelen
2. Communicatie
3. Samenwerking
4. Organisatie
7. Professionaliteit

02/11

Lesmateriaal

Literatuur
Powerpoint presentatie
Reader

Werkvorm

Casuistiekbespreking
Leerspelen
Opdrachten in groepsverband
Protocollen - Richtlijnen

Maximaal aantal deelnemers

16