Cursussen

Workshop "Afscheid en rouw in diverse culturen en religies" 2017-3

28 november 2017 - 28 november 2017

Leerdoelen:

• Medewerkers maken kennis met cultureel en religieus bepaalde opvattingen over gezondheid en ziekte, leven en dood, ouderdom en zorg in diverse groeperingen.
• Medewerkers worden zich bewust van het belang van cultuur en een cultuursensitieve manier van werken.
• Medewerkers denken na over hun eigen culturele bagage (als persoon én als professional), en de betekenis daarvan in het werk.
• Medewerkers krijgen concrete handvatten voor cultuursensitief werken in de dagelijkse praktijk.

28/11

Werkvorm

Casuistiekbespreking
Discussie
Kennisoverdracht
Presentatie

Docenten

Heygele, Y.

Maximaal aantal deelnemers

16