Cursussen

Train de trainers: REPOS, pijnmeting bij mensen met uitingsbeperking 2017

29 juni 2017 - 29 juni 2017

De leerdoelen, ingedeeld conform de CanMEDS competentiegebieden, voor deze cursus zijn als volgt:
1. VAKINHOUDELIJK HANDELEN:

  • De cursist weet wat onder palliatieve zorg wordt verstaan.
  • De cursist weet wat de REPOS als meetinstrument is, en hoe deze in te zetten
  • De cursist kan aangeven wat de rol is van regelmatige pijnmeting in het kader van goede symptoombestrijding.

2. COMMUNICATIE

  • De cursist is in staat met de patiënt, de naasten en binnen het team te communiceren over de betekenis en het toepassen van de REPOS.

3. SAMENWERKING.

  • De cursist is op de hoogte van het belang van een multidisciplinaire samenwerking in het kader van pijnbestrijding, en de rol van de REPOS als monitorings instrument.

4. ORGANISATIE EN FINANCIERING

  • De cursist is doordrongen van het feit dat de REPOS binnen de organisatie geborgd dient te worden.

6. KENNIS EN WETENSCHAP

  • De cursist kent de diverse methoden van pijnmeting in het algemeen, en in bijzonder degene gebruikt bij patienten met een uitingsbeperking.
  • De cursist is zich bewust van de beperkingen van de diverse methoden
  • De cursist kan aangeven hoe andere hulpverleners getraind kunnen worden om de REPOS zelf te kunnen gebruiken.

Competenties

1. Vakinhoudelijk handelen
3. Samenwerking
6. Kennis en wetenschap

29/06

Lesmateriaal

CD's - DVD's
Powerpoint presentatie
Praktijkopdrachten
Reader

Maximaal aantal deelnemers

24