Cursussen

Basiscursus ''Palliatieve zorg verpleegkundigen'' (4 dagdelen) 2018-4

24 mei 2018 - 14 juni 2018

Ongeveer een derde van de palliatieve zorg patienten sterft thuis. En een derde binnen de verpleeg- of verzorgingshuizen. Het gaat totaal in Nederland om ongeveer 140.000 overlijdens per jaar. Betekent dus zo’n 45.000 thuis, en ongeveer hetzelfde aantal in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Het is belangrijk om te beseffen dat in de afgelopen decennia het percentage patienten van de patienten met kanker dat thuis sterft, geleidelijk is toegenomen: van 20% naar 50%. Het betreft vaak patienten met complexe problemen. Niet alleen voor de patient zelf maar ook voor hun naasten en voor de betrokken hulpverleners. Het aantal overlijdens zal in de komende decennia geleidelijk toenemen tot 230.000 in 2030 (dit als gevolg van de geboortegolf vlak na de tweede wereldoorlog). Dit betekent dus dat in welke sector je, als verplegende, ook werkzaam bent, in aanraking zal komen met Palliatieve zorg. Basiskennis op het gebied van de inhoud en organisatie van Palliatieve zorg is dan ook voor elke verplegende noodzakelijk.

In de cursus wordt naast symptoomverlichting, met de daarbij passende medicatie ook veel aandacht besteed aan het (multidisciplinaire) zorgproces. Naast de lichamelijke pijn die de palliatieve zorg patiënten kunnen hebben, kampen zij en hun naasten vaak met emoties als verdriet, onzekerheid, onrust, woede, angst en depressie. Zij hebben behoefte aan ondersteuning bij het maken van keuzes, bij regie en coördinatie, anticipatie en continuïteit van de zorg. Deze ondersteuning dient te gebeuren door een goede onderlinge afstemming tussen de (vaak vele) hulpverleners. In de cursus worden praktische handvatten aangereikt, niet alleen over het tijdig herkennen en rapporteren van symptomen en de daarbij behorende behandeling, maar zeker ook op het terrein van gezamenlijke besluitvorming, gespreksvaardigheid in de omgang met de palliatieve cliënt en zijn naasten.

Deel 1 - Inhoud & organisatie clientniveau

Deel 2 - Spiritualiteit en zingeving
Deel 3 - Aspecten van besluitvorming
Deel 4 - Communicatie en Zorg voor zorgenden

24/05

Onbekend


Maximaal aantal deelnemers

16