Cursussen

Workshop ''Hoe om te gaan met (vragen over) kinderen met een ernstig zieke (groot)ouder'' 2018-2

10 april 2018 - 10 april 2018

Leerdoelen:

1. De deelnemer verwerft inzichten hoe om te gaan met kinderen, waarvan een dierbare ernstig ziek is, en zal komen te overlijden.
2. De deelnemer is in staat volwassenen te informeren en te adviseren over hoe te communiceren met kinderen van verschillende leeftijden, waarvan een dierbare ernstig ziek is, en zal komen te overlijden.
3. De deelnemer is in staat kinderen en volwassenen te informeren over voorhanden zijnde voorlichtingsmaterialen over dit thema.

Competenties

2. Communicatie
3. Samenwerking

10/04

Lesmateriaal

CD's - DVD's
Powerpoint presentatie

Maximaal aantal deelnemers

16