Cursussen

Workshop "De taal van beelden en symbolen in de palliatieve zorg" 2018-1

22 maart 2018 - 22 maart 2018

Leerdoelen en competenties

De cursist:

1. VAKINHOUDELIJK
a. kent de kernbegrippen van palliatieve zorg, en specifiek dat meerdere dimensies van belang zijn: lichamelijk, psychisch, emotioneel, sociaal en spiritueel.
b. weet te benoemen waarom in de palliatieve zorg communicatie en samenwerking essentiŽle begrippen zijn.
c. weet dat het in de communicatie over spiritualiteit belangrijk is om aandacht te geven aan de waarde en betekenis van ďsymbolischeĒ taal.

2. COMMUNICATIE

a. kent het onderscheid tussen verbale en non-verbale communicatie.
b. weet hoe te reageren wanneer een patiŽnt in beeldentaal spreekt.
c. kan een omschrijving geven van de begrippen symbool en beeld en kan voorbeelden noemen.
d. heeft oog voor de details in de directe leefomgeving van de patiŽnt (de kamer), weet hoe hierop op gepaste wijze te reageren.
e. weet de voor de patiŽnt belangrijke bezittingen die plaats te geven die ze verdienen.

3. SAMENWERKING

a. kan in overdracht anderen attent maken op de door de patiŽnt gebruikte beeldtaal.
b. weet hoe de hulp ingeroepen kan worden van een creatieve therapeut.
c. weet op internet de tools en professionals met kennis van zaken te vinden.

Competenties

1. Vakinhoudelijk handelen
2. Communicatie
3. Samenwerking

22/03

Docenten

Brandt,†K.

Maximaal aantal deelnemers

18