Nieuws

patrice 1

1 juni 2011

Masterclass Bewegen rond het sterfbed
30 september 2011

Bewegen, beleven rond het sterfbed

Rondom life-events van mensen worden we regelmatig geconfronteerd met onmacht.
Bewust worden en trainen van verbale en non-verbale talenten helpt ons om effectiever te communiceren met de patiënt, de naasten en onze collega’s.

Doelen van de training
·        Een betere balans tussen professie en persoon
·        Bewust gebruik van lichaam, stem en ruimte
·        Meer zelfvertrouwen door eigenheid in handelen
·        Grotere effectiviteit door bewuste timing

 Uiteindelijk ontstaat beter functioneren en ‘tailor made’  aanpak voor de cliënt.

Deze workshop wordt gegeven door Patrice Kennedy.

Voor een interview met Patrice Kennedy over Beweging rond het sterven en haar
werk voor Leerhuizen Palliatieve Zorg. Interviewer G.J. van Veggel voor de serie
Van Zaeyen tot Ooghsten, september 2011   >>>>