Over Leerhuizen Palliatieve Zorg

Leerhuislocaties

St. LPZ beschikt zelf over leerhuizen waar palliatieve zorg geleverd wordt en waar richtlijnen/instrumenten, programmaís, indicatoren, criteria, zorgvormen en nieuwe modellen worden ontwikkeld, onderzocht en getoetst op basis van de wensen en behoeften en het ontwikkelingsniveau van de regionale zorgaanbieders/professionals. De partners van St. LPZ hebben verschillende locaties waar palliatieve zorg geboden wordt. Voorbeelden hiervan zijn Laurens Cadenza Zuid en de Regenboog.

Laurens Cadenza Zuid, een regionaal palliatief centrum

Cadenza is een regionaal palliatief centrum met 20 ruime kamers. Het team van Cadenza heeft jarenlange ervaring met het bieden van zorg aan mensen met een levensbedreigende en/of ongeneeslijke ziekte die nog maar kort te leven hebben. Zorg op maat en gastvrijheid staan hoog in het vaandel. De naasten zijn nadrukkelijk welkom in Cadenza. Laurens Cadenza Zuid is een ruim opgezet gebouw met veel glas, waardoor er veel contact is met de omgeving. De kleinschaligheid zorgt voor een huiselijke sfeer. Teams van ervaren medewerkers, gespecialiseerde artsen en betrokken vrijwilligers bieden professionele zorg.

Cadenza werkt nauw samen met Leerhuizen Palliatieve Zorg om een bijdrage te leveren aan onderzoek, onderwijs en ontwikkeling van palliatieve zorg.†

Wat betekent Cadenza?
De filosofie van Cadenza Zuid is in de naam verweven. Cadenza is een muziekterm die refereert aan het laatste deel in een concert waarin het orkest stopt met spelen om de solist de gelegenheid tot eigen improvisatie te geven. Zorg voor mensen in de laatste, terminale fase van hun leven, moet zijn zoals de mens het zelf voor ogen heeft. Een vrije improvisatie.

Lees hier meer over Laurens Cadenza Zuid >>

Enige geschiedenis
Na een groot, door de toenmalige Ziekenfondsraad gesubsidieerd, †project terminale zorg dat duurde van 1980 tot en met 1985, werd een groot aantal conclusies en aanbevelingen ter verbetering van de terminale zorg geformuleerd.†

In 1993 kon de eerste unit Palliatieve Zorg in een Nederlands verpleeghuis gerealiseerd worden. Deze unit bood op acht eenpersoonskamers zorg aan patiŽnten in hun laatste levensweken en dagen. Op grond van de eerste ervaringen met deze unit, werden in 1995 de Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve Zorg in en vanuit verpleeghuizen ontwikkeld.†

In 1999 werd gestart met een mobiel palliatief team om de opgebouwde expertise ter beschikking te stellen aan hulpverleners in de thuissituatie en in de ziekenhuizen. Mede hierdoor werd het mogelijk om meer mensen te helpen tot hun levenseinde thuis te blijven. Veel verpleeghuizen hebben in de loop der jaren het voorbeeld van Antonius IJsselmonde gevolgd. Begin 2008 verwierf Laurens Antonius IJsselmonde het Keurmerk Palliatieve Zorg.

Tenslotte is vanuit Antonius IJsselmonde in 2004 in nauwe samenwerking met De Open Ankh, KVV Rotterdam (tegenwoordig Laurens) en de KVV Den Haag (tegenwoordig Florence) de Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (LPZ) opgericht. LPZ organiseert vanuit de brede praktijkervaring onderwijs in de Palliatieve Zorg door en voor diverse hulpverleners die betrokken zijn of kunnen raken bij Palliatieve zorg. Ook overige geÔnteresseerden, waaronder vrijwilligers en mantelzorgers kunnen bij Leerhuizen Palliatieve Zorg terecht. Inmiddels kent Leerhuizen een zeer breed aanbod van cursussen en workshops. Andere doelstellingen van LPZ zijn het opleiden van hulpverleners met grote ervaring in de palliatieve zorg tot docent in de palliatieve zorg en tenslotte een Netwerk opbouwen van Centra Palliatieve Zorg waar dagelijks zorg aan patiŽnten en hun naasten wordt verleend en die daarbij verantwoordelijkheid willen nemen in de continue verbetering van palliatieve zorg, door ontwikkeling, onderwijs en onderzoek.

In oktober 2008 is Cadenza geopend. Cadenza is een logische vervolgstap in de ontwikkeling van Antonius IJsselmonde op het gebied van de Palliatieve Zorg. Door de palliatieve zorg in een aparte locatie te huisvesten, kan nog beter ingespeeld worden op de specifieke behoeften van de doelgroep.†

De Regenboog

De Regenboog is een hospicevoorziening in Rotterdam Kralingen. Ze maakt deel uit van de Leliezorggroep, Wonen, †Zorg en Welzijn. Een hospice is een instelling met een huiselijke sfeer die zich in palliatieve en terminale zorg heeft gespecialiseerd.†

In De Regenboog biedt een team zorgverleners hulp en zorg aan mensen met een levensbedreigende ziekte, waar op genezing gerichte behandeling niet meer mogelijk of zinvol is. Deze fase van het leven kan donkere momenten hebben. In De Regenboog proberen we daar met elkaar kleur aan te geven door er te zijn voor de bewoners en hun naasten.
Wanneer het , door allerlei omstandigheden, niet mogelijk is de laatste levensfase thuis door te brengen, kan opname in De Regenboog een goed alternatief zijn. Hier kunt u in alle rust, met uw eigen gewoontes en dierbaren, afscheid nemen van het leven. We werken vanuit een christelijke levensbeschouwing; vanuit die visie is iedereen welkom in De Regenboog.

De Regenboog heeft plaats voor zes bewoners. Iedere bewoner heeft een eigen kamer met eigen sanitaire faciliteiten. Naast de eigen kamer kunnen bewoners en hun familie beschikken over een gezellige, gemeenschappelijke huiskamer en een mooie tuin met tuinhuis.†
Samen met andere Units Palliatieve Zorg en Hospices in de regio en met onder andere de Erasmus Universiteit en de Hogeschool Rotterdam zullen wij in de komende jaren blijven werken aan de verdere verbetering van de Palliatieve Zorg. Deze insteek komt tot uiting in de deelname van De Regenboog aan het Academisch Netwerk waarin projectmatig †verbetering van de kwaliteit van de Palliatieve Zorg en verbetering van de samenwerking tussen alle betrokken hulpverleners gestalte krijgt.
Onderwijs en (op kleine schaal) †wetenschappelijk onderzoek zullen hierin een belangrijke rol blijven spelen. †De Regenboog neemt deel aan de Leerhuizen Palliatieve Zorg. Medewerkers geven scholing †vanuit hun kennis en expertise. Andere medewerkers ontvangen scholing om zo kwalitatief hoogstaande zorg te kunnen geven.
De Regenboog heeft in de zomer van 2012 het keurmerk Palliatieve Zorg voor units verbonden aan een verpleeghuis ontvangen.
De Regenboog is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Tramlijn 7 stopt vlak voor de deur en metrostation Voorschoterlaan ligt op enkele minuten lopen. In de omgeving van De Regenboog is parkeergelegenheid (tot 18.00 uur betaald parkeren). Als er plaats is in de parkeergarage van PniŽl kan bezoek daar parkeren voor Ä 1,- per keer.