Ontwikkeling

Digitale Infrastructuur Palliatieve zorg ziekenhuizen

In 2016 en 2017 zal Chipsoft toewerken naar een nieuwe versie van haar EPD. EZIS wordt HiX.

Maasstad Ziekenhuis heeft het initiatief genomen om met enkele andere pioniers een Ontwikkelgroep/Gebruikersgroep op te richten. Doel is om binnen het standaarddossier Chipsoft-HiX een digitale infrastructuur palliatieve zorg tot stand te brengen.

Alle know-how van de pioniers wordt gebundeld en eind 2017 zal dit een plek krijgen binnen het standaarddossier van alle ziekenhuizen welke HiX gebruiken. 

Onderdelen van deze structuur zullen zijn: aanvraag/antwoordformulier consult palliatieve zorg, MDO palliatieve zorg, DBC PZ, Zorgpad Stervensfase en Nazorgdossier. Het Zorgpad Palliatieve Zorg zal als een schil gevormd worden rond deze onderdelen.

In de Ontwikkelgroep wordt behalve door 10 pioniers ook samengewerkt met het IKNL. De structuur wordt immers ook gekoppeld aan het Landelijk Kwaliteitskade Palliatieve Zorg dat onder regie van het IKNL in de loop van 2017 gerealiseerd zal worden.