Onderzoek

Farmaprofiel

Palliatieve sedatie is een laatste optie voor patiŽnten die worden geconfronteerd met refractaire symptomen in de laatste fase van hun leven. Tot nu toe is de effectiviteit en de uitkomst van palliatieve sedatie nauwelijks beschreven in de literatuur. Het merendeel van de terminaal zieke patiŽnten krijgt morfine (pijnstilling), haloperidol (verwardheid) en zo nodig ook midazolam (sedatie). Het effect van deze geneesmiddelen varieert van persoon tot persoon. Dit kan resulteren in zowel onder- als overbehandeling met ongewenste bijwerkingen. Deze situatie veroorzaakt onzekerheden bij de patiŽnt, zijn familie en de hulpverleners. In 2005 is een nationale richtlijn voor palliatieve sedatie geÔntroduceerd. Desondanks blijkt uit de schaarse publicaties en onze eigen ervaring dat palliatieve sedatie in 30% van de patiŽnten onvoldoende symptoomverlichting biedt. †Kortom, doseringsschema's voor palliatieve analgesie (pijnstilling) en sedatie voor terminaal zieke patiŽnten moeten worden verbeterd.

Doelstelling van het onderzoek was het definiŽren van doseringsschemaís voor morfine, haloperidol en midazolam die gebaseerd zijn op specifieke patiŽntkarakteristieken, het zogenaamde farmaprofiel. Een populatie PK/PD (farmacokinetiek/-dynamiek) model wordt ontwikkeld, vervolgens wordt een relatie tussen het farmaprofiel en PK/PD parameters gedefinieerd, om tenslotte evidence-based doseringadviezen te formuleren.

De resultaten kunt u lezen in het proefschrift 'Considerations of Pharmacotherapy in Hospice End-of-Life Care'.