Nieuws

10 februari 2012

Foto Levinas : Bracha L. Ettinger

Levinas en Nietzsche (foto Levina L. Ettinger)
Verdiepingscursussen door Jan Keij

Jan Keij, gewaardeerd docent van "Lijden en dood in de filosofie", geeft op veler verzoek verdiepingscursussen.

Geaccrediteerd voor huisartsen en specialisten (ziekenhuizen en verpleeghuizen).


In april

 Levinas, zekerheid over onzekerheid

 Lees verder >>>

 

en


In juni

  Nietzsche: zelfreflectie met behulp van dynamiet

 Lees verder >>>

 


Voor de zomer bent u dan helemaal bijgespijkerd en klaar voor

Lijden en Dood in de filosofie

in het najaar(datum binnenkort op de site).

Onvermijdelijk en onophoudelijk worden we in ons leven geconfronteerd met lijden en dood, als twee 'gegevens' die we van ons lijf willen houden. Ze zijn in velerlei opzicht ongrijpbaar, en eigenlijk alleen maar te 'begrijpen' in hun kwaadaardige zinloosheid. Die absurditeit is ook beschreven door de filosofen. Maar die stelden tevens de (gevaarlijke) vraag naar de mogelijke zin van het lijden en de dood voor het menselijke bestaan.
Deze cursus verdiept zich in het volle existentiële gewicht (negatief en positief), of beter: in de gewichtigheid van het lijden en de dood voor de mens die een authentiek bestaan wil leiden. Met andere woorden: de vraag naar de zin en zinloosheid staat centraal.

De volgende filosofen worden tijdens deze cursus besproken:
Levinas over de mens als kwetsbaarheid 
Schopenhauer
en de nutteloosheid van het lijden 
Nietzsche en het nut van het lijden 
Levinas over het nutteloze en 'nuttige' lijden 
Heidegger en Levinas over authenticiteit in verband met de dood.