Nieuws

20 januari 2012

Having a Feel for Others' pain

Verpleegkundige Anneke Boerlage promoveerde 16 december 2011 met haar proefschrift over onderzoeken
waarin drie pijnobservatieschalen een rol spelen. Het betreft hier de COMFORT gedragschaal (COMFORT-B)
voor jonge kinderen van 1-3 jaar. De Checklist PijnGedrag (CPG) voor kinderen tussen de 3 en de 12 jaar
met een verstandelijke beperking. De derde pijnobservatieschaal was REPOS (Rotterdam Elderly Pain Observation Scale)
de schaal die wordt gebruikt voor het meten van pijn bij ouderen met een uitingsbeperking
.

Een goed pijnbeleid opstellen voor jonge kinderen en mensen met een verstandelijke

beperking is een uitdaging. Zij kunnen eventuele pijn niet door zelfrapportage kenbaar

maken en daarom is het ook vaak moeilijk het effect van pijnstillende maatregelen te

beoordelen. Om dit te ondervangen hebben we in het Erasmus MC- Sophia Kinderziekenhuis

pijnobservatieschalen ontwikkeld voor drie groepen mensen met een uitingsbeperking.

De COMFORT gedragschaal (COMFORT-B) is geschikt voor het meten van postoperatieve

pijn bij jonge kinderen tot drie jaar. Deze schaal bestaat uit zes gedragingen die

elk gescoord worden van 1 tot 5, zodat de totaalscore uitkomt tussen de 6 en 30. Bij een

totaalscore van 17 of hoger gecombineerd met een pijncijfer (NRS) van 4 of hoger moet

men ervan uitgaan dat het kind pijn heeft.

De Checklist PijnGedrag (CPG) is geschikt voor het meten van postoperatieve pijn bij

kinderen tussen de 3 en 12 jaar met een verstandelijke beperking. De schaal uit 10

gedragingen die worden gescoord als zijnde aanwezig (1) of afwezig (0) waardoor de

totaalscore tussen 0 en 10 kan liggen. Een totaalscore van 5 of hoger gecombineerd met

een NRS van 4 of hoger betekent dat het kind pijn kan hebben.

De Rotterdam Elderly Pain Observation Scale (REPOS) werd ontwikkeld voor het meten

van pijn bij ouderen met een uitingsbeperking. Ook de REPOS bestaat uit 10 gedragingen

die als aanwezig (1) of afwezig (0) worden gescoord. Een REPOS score van 3 of hoger

in combinatie met een NRS van 4 of hoger geeft aan dat er sprake is van substantiële

pijn.

Voor meer informatie en de tekst van het proefschrift leest u verder onder het kopje Onderzoek
en op de Repub.website lees verder 

REPOS-CURSUS Train de trainers. REPOS Pijnmeting bij mensen met een uitingsbeperking >> 

Laurens en Leerhuizen Palliatieve Zorg zijn vanaf het begin af aan bij haar onderzoek betrokken geweest.
Anneke  Boerlage is naast verpleegkundige / onderzoekster ook docent REPOS, Fas en Dos bij Leerhuizen.
Lees verder >>>