Verhaal

In de ander jezelf ontmoeten

Recent kreeg ik via via de hyperlink van de prachtige clip Empathy van Cleveland Clinic weer onder ogen. Onwillekeurig moest ik terugdenken aan een eigen ervaring al weer vele jaren geleden.

Het beloofde een drukke vrijdag te worden. Door vakantie van een collega en onverwachte ziekte van een andere collega zou ik die dag de enige arts in huis zijn. De dag tevoren afgesproken dat ik vroeg zou beginnen, moest 8 afdelingen warnemen en er waren ook nog enkele opnames gepland.

Ongeduldig stond ik om kwart voor acht te wachten op de eerste afdeling te wachten op de teamleider met wie ik de patiënten zou doornemen. ?Ze wist toch dat ik zou komen? Als ik nu al zo moet beginnen, dan gaat het wat worden vandaag. Ze blijft echt lang weg?.

Ineens kwam er uit een van de kamers een mevrouw in een rolstoel naar buiten. Direct was aan haar te zien dat ze ernstige misvormingen had aan haar handen en andere gewrichten, heftige rheuma. Maar direct was er haar wonderschone glimlach waarmee zij mij groette.

Enigszins beschaamd realiseerde ik me dat de lamme mij, de blinde, deed realiseren dat in ieder ?haast-moment? wonderlijke rust kan ontstaan.

Het werd uiteindelijk een drukke maar verwarmde dag.


Frans Baar, 18 maart 2014

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageer