Nieuws

Illustratie

Landelijk Congres Palliatieve Zorg in de GGZ

Landelijk Congres Palliatieve Zorg in de GGZ

Een brug slaan tussen palliatieve en psychiatrische zorg

Palliatieve zorg aan mensen met een psychiatrische achtergrond stelt hulpverleners vaak voor extra complexe problemen. 
Het Landelijk Congres Palliatieve Zorg in de GGZ is bedoeld om de kloof tussen palliatieve zorg en psychiatrische zorg te overbruggen. 


Het programma wordt georganiseerd door StudieArena in samenwerking met het Nederlands Kenniscentrum
Ouderenpsychiatrie (NKOP)
, het Trimbos-instituut en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) 
en vindt plaats op 18 april 2013 in De Werelt in Lunteren.

Lees verder >>>