Nieuws

foto van oude man zonder tekst

16 maart 2011

Leergang Ouderengeneeskunde

De Leergang Ouderengeneeskunde brengt een programma onder de aandacht welke specifiek gericht is op specialisten ouderengeneeskunde.

Centrale thema’s in het aanbod zullen zijn: de samenwerking tussen de verschillende disciplines werkzaam op het gebied van de ouderengeneeskunde, nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied, zowel beleidsmatig als medisch inhoudelijk en de specifieke kenmerken van de geriatrische patiënt. Alle cursussen zijn geaccrediteerd.

Het brede takenpakket van de specialist ouderengeneeskunde vraagt vaardigheden die de grenzen van het verpleeghuis overstijgen. Samenwerking met huisarts en specialist, vroegtijdige onderkenning en preventie en ondernemingszin zijn aspecten die meer dan vroeger aandacht vragen.

De zes initiatiefnemers stemmen niet alleen het aanbod op elkaar af, in periodiek overleg wordt geïnventariseerd op welke gebieden behoefte bestaat aan scholing en welke vorm het meest geëigend is. De opleidingen zijn interactief en toegesneden op de dagelijkse praktijk.

Leergang Ouderengeneeskunde is een initiatief van Verenso en de nascholingsinstituten Boerhaave, GERION, Heyendael, Leerhuizen Palliatieve Zorg en Wenckebach.

Voor de meest recente (programma)informatie, leest u hier verder >>>


Tekst Verenso-Site 2011