Algemeen

Maasstad

M 01a Beleidsnota palliatieve Zorg Maasstadziekenhuis 28 juni 2010
M 01b Organogram pall zorg MZ
M 02 20110607 PZ Maasstad onderzoeksresultaten concept 20110607
M 02 PZ Maasstad onderzoeksresultaten concept 20110607
M 03 0-Meting medewerkers
M 04 LEAFLET PALLIATIEVE ZORG
M 05 Jaarplan pallatieve zorg2011-2012
M 06 Tekst CPT @nnet mrt 2011 (2)
M 07 Poster Consultatief Palliatief Team
M 08 Zakkaartje Palliatief Team
M 09 PVE Digitaal Zorgpad Palliatieve Zorg- 10 december 2012
M 10 Handleiding Zorgpad Palliatieve Zorg internisten
M 11 NOTA ZS Evaluatie en aanbevelingen okt 2011
M 12 Observatie instrument WHO performance
M 13 Observatie instrument DOS
M 14 Zakboekje PZ IKNL voorkant
M 15 Zakboekje PZ IKNL binnenwerk
M 16 Onderwijs PZ Maasstad
M 17 Stand van zaken palliatieve zorg PP mei 2012
M 18 Indeling Pall zorg DKS-e