Nieuws

2mannen  Baar internet  LR

30 september 2011

mcldef logoiknl logo nl rgb tekst rechts  300dpi

7e Masterclass

Spiritualiteit en geestelijke verzorging
in de palliatieve zorg

30 januari – 2 februari 20I2

 

Voor de volledige tekst van de aankondiging klikt u door naar de PDF hieronder aan de pagina. Hier de verkorte versie:

Een programma oorspronkelijk gericht op geestelijk verzorgers met praktijkervaring in de palliatieve zorg, nu ook open voor artsen, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers en leidinggevenden met praktijkervaring in de palliatieve zorg.
De reguliere gezondheidszorginstellingen zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, huisartsen en ziekenhuizen verrichten al sinds jaar en dag zorg aan bewoners, patiënten en hun naasten rondom het levenseinde. Rond hospices en oncologische centra ontwikkelde zich de palliatieve zorg in Nederland de afgelopen jaren razendsnel....

Een beroep op de expertise van geestelijk verzorgers om aan deze begripsverwarring een eind te maken wordt sterker de vraag naar gerichte spirituele zorg groter. Vanaf 2010 is met de verschijning van de consensus based Richtlijn Spirituele zorg in Palliatieve Zorg, Richtlijnen voor de praktijk door de VIKC/IKNL er voor het eerst in Nederland een theoretisch en praktisch kader aan gegeven. Op veel plaatsen wordt op basis daarvan door zorgverleners gezocht naar mogelijkheden om de praktijk van deze multidisciplinaire spirituele zorg te ontwikkelen.

Op veel symposia en scholingen over palliatieve zorg wordt aandacht aan spiritualiteit geboden, maar tot nu toe is deze masterclass de enige gerichte nascholing op dit terrein. In deze masterclass willen we intensief kennismaken met de ontwikkelingen en concepten binnen de palliatieve zorgbenadering, reflecteren op de eigen beroepsinhoud en specifieke vaardigheden vanuit de eigen discipline trainen met het oog op spirituele zorgverlening in de palliatieve zorg.

Het programma is gericht op verdieping van kennis en het verruimen van de eigen vaardigheden ten aanzien van de verkenning cq. begeleiding van spirituele behoeften van patiënten en naasten op basis van eigen casuïstiek van deelnemers. Tevens is het programma gericht op de vertaalslag van de aangeboden stof naar de eigen praktijk en organisatie.

Het programma wordt geleid door:

Ruthmarijke Smeding 

internationaal actief op het gebied van scholing en ontwikkeling in de palliatieve zorg en

Joep van de Geer

geestelijk verzorger en projectleider palliatieve zorg in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL).

Overige docenten:

Marinus van den Berg

geestelijk verzorger in hospice Cadenza Rotterdam en auteur van diverse boeken op het gebied van palliatieve zorg en spiritualiteit.

Katrien Cornette

geestelijk verzorger in de psychiatrie uit Vlaanderen, gepromoveerd op onderzoek naar spiritualiteit in de palliatieve zorg en gastdocent spiritualiteit aan de Hogeschool-Universiteit Brussel,

Carlo Leget

universitair hoofddocent zorgethiek en spiritualiteit aan de Universiteit van Tilburg en auteur van de Richtlijn Spirituele zorg

Erhard Weiher

tot voor kort geestelijk verzorger aan het universitair ziekenhuis in Mainz en auteur van diverse boeken over spiritualiteit in de zorg. Weiher kreeg voor zijn werk in najaar 2006 een eredoctoraat van de Universiteit van Mainz aangeboden.


Kosten:

 € 1.200 (inclusief cursusmateriaal, 3 x logies/ontbijt, 4x lunch, 3x avondmaaltijd)

Doelgroep:

geestelijk verzorgers, artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen en leidinggevenden

Locatie:

De Zwanenhof, Retraitehuisweg 6, 7625 LS Zenderen
www.zwanenhof.nl

Informatie:

Nadere informatie met betrekking tot het programma volgt op de inschrijving. Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met: de heer J. van de Geer, geestelijk verzorger MCL, email: j.v.d.geer@znb.nl.

Accreditatie:

De masterclass is geaccrediteerd voor geestelijk verzorgers door de VGVZ. Voor overige disciplines zal accreditatie aangevraagd worden bij de desbetreffende beroepsvereniging cq. accrediterende instantie.

Inschrijving:

Inschrijvingsformulieren zijn op te vragen bij het secretariaat van de geestelijke verzorging van het MCL mw. Eline Alkema  Eline.Alkema@znb.nl  Bij inschrijving verplicht u zich tot betaling. U ontvangt hiervoor een factuur. Na betaling ontvangt u een bevestiging van deelname. De cursus vindt alleen doorgang bij het minimum aantal deelnemers van 12 (max.20).Bij annulering tot 15 januari 2012 wordt € 40,- administratiekosten in rekening gebracht en wordt de rest van het cursusgeld gerestitueerd. Bij annulering na 15 januari 2010 is geen restitutie meer mogelijk en wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.

Deze masterclass wordt mogelijk gemaakt door samenwerking vanuit het Medisch Centrum Leeuwarden, het Integraal Kankercentrum Nederland en de stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg.

 

Voor de PDF met deze informatie klikt u hier >>>