Onderzoek

REPOS: een betere kijk op pijn bij verpleeghuisbewoners

Pijn komt veel voor onder ouderen: de prevalentie wordt op 40 tot 85 procent geschat. De vergrijzing van onze bevolking zal naar verwachting doorgaan tot 2050. Daarom is pijn één van de aspecten binnen de gezondheidszorg die speciale aandacht vereist. Het adequaat meten en behandelen van pijn is een grote uitdaging, met name bij cognitief beperkte en niet-communicatieve personen. Er is behoefte aan een gestandaardiseerde, betrouwbare en valide pijnobservatieschaal in combinatie met een beslisboom voor non-farmacologische en farmacologische behandeling. Het gebruik van zo'n schaal zou de onderrapportage en –behandeling van pijn kunnen verbeteren. In 2002 was zo'n instrument nog niet beschikbaar. Het Pijnkenniscentrum Rotterdam is in de lijn van onderzoek bij andere groepen wilsonbekwamen, zoals pasgeborenen en verstandelijk gehandicapte kinderen, gestart met het ontwikkelen en implementeren van een betrouwbare, valide en klinisch bruikbare pijnobservatieschaal bedoeld voor verpleeghuisbewoners die niet in staat zijn zelf hun pijn te uiten.

Het volledige proefschrift vindt u hier.

Regelmatig wordt er een cursus georganiseerd door Anneke Boerlage (Erasmus MC) in samenwerking met Leerhuizen Palliatieve Zorg. Kijkt u hiervoor in de agenda. Indien u
een REPOS instructieCD wilt ontvangen, kunt u een email sturen naar repos@laurens.nl.

.