Over Leerhuizen Palliatieve Zorg

Organisatie

Samenwerking met onderwijsinstellingen

 • Op 7 april 2008 hebben Leerhuizen Palliatieve Zorg en Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) een samenwerkingsovereenkomst getekend. 
  De Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) is de uitvoeringsorganisatie voor de CAO Apotheken. De SBA verzorgt daarnaast ook nascholingvoor werknemers en apotheekteams. Daarnaast helpt de SBA openbare apotheken bij het instandhouden en bevorderen van goede arbeidsvoorwaarden en omstandigheden via instrumenten, onderzoeken, en campagnes. De SBA staat voor het professionaliseren van de branche en de ontwikkeling van mensen die hierin werkzaam zijn.
  SBA biedt sinds 1 mei 2008 landelijk verspreid de cursus Palliatieve zorg, de rol van de apothekersassistentes aan. Deze cursus heeft een Sanakeurmerk ontvangen. De SBA draagt zorg voor de organisatie en de inschrijvingen. Leerhuizen Palliatieve Zorg blijft verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de docenten.
  Voor inschrijving voor de cursussen: ga naar SBA
 • In het kader van de complementaire zorg werkt Leerhuizen samen met de Levensboom. De organisatie wordt geleid door Madeleine Knapp Hayes- Wellhüner. Met haar wortels in de Verpleegkunde en opgeleid als herborist/aromatherapeut, hydrotherapeut en orthomoleculair voedingsdeskundige heeft zij zich de laatste 15 jaar gericht op het werken met en trainen in ondermeer complementaire aromazorg, aanrakingstechnieken en hydrotherapie. De Levensboom is de eerste onafhankelijk opleider binnen haar vakgebieden en geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden. 
 • Sinds oktober 2010 staan wij geregistreerd in het CRKBO register.
 • Leergang Ouderengeneeskunde is een initiatief van Verenso en de nascholingsinstituten Boerhaave, GERION, Heyendael, Wenckebach en Leerhuizen Palliatieve Zorg. De Leergang Ouderengeneeskunde brengt een programma onder de aandacht welke specifiek gericht is op specialisten ouderengeneeskunde. Centrale thema’s in het aanbod zullen zijn: de samenwerking tussen de verschillende disciplines werkzaam op het gebied van de ouderengeneeskunde, nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied, zowel beleidsmatig als medisch inhoudelijk en de specifieke kenmerken van de geriatrische patiënt. Alle cursussen zijn geaccrediteerd. Vanaf maart 2011.
 • In samenwerking met NPZR&o en IKNL, locatie Rotterdam biedt Leerhuizen Palliatieve Zorg vanaf april 2011 een 5-delige basiscursus palliatieve zorg voor verplegenden en verzorgenden aan.
 • In de nabije toekomst zal ook met andere onderwijsinstellingen de  samenwerking geïntensiveerd worden. Dit zijn met name de Hogeschool Rotterdam en de Erasmusuniversiteit.
 • Mocht u zelf met ons willen spreken over de mogelijkheid van samenwerking, mailt u uw verzoek dan aan info@leerhuizenpalliatievezorg.nl 

Samenwerking met bedrijven 

Leerhuizen Palliatieve Zorg is een stichting zonder winstoogmerk.
Wij vonden het gepast om op deze pagina u te informeren wie de vaste leveranciers voor Leerhuizen zijn.

 • Anan6 is de websitebouwer.
 • Coachview levert het cursusadministratieprogramma.
 • Viadea heeft de nieuwe huisstijl ontworpen van de website en het drukwerk.