Nieuws


25 april 2012

Behoefte aan EXTRA scholing Palliatieve Zorg

Uit een enquête verleden jaar gehouden onder het personeel in het Maasstad ziekenhuis bleek een enorme behoefte aan scholing in Palliatieve Zorg.
In de Telegraaf van 20 april jl. verscheen een bericht naar aanleiding van een onderzoek door Nivel, Nederlands Instituut voor 
onderzoek van de gezondheidszorg, waaruit eenzelfde conclusie wordt getrokken. Lees verder >>>
Maar liefst 75% van het verplegend personeel wil extra scholing over palliatieve zorg

Voor meer informatie en de precieze cijfers klikt u hier door naar de website van het Nivel >>>