Nieuws


9 januari 2012

State of ArtOp 12 januari heeft zorgorganisatie Florence, een van de participanten binnen Leerhuizen Palliatieve Zorg, een visiedag belegd om te komen tot een breed gedragen visie op palliatieve zorg en een daaruit voortvloeiend werkplan voor de komende jaren.

De begeleiding op deze dag is in handen van Frans Baar en Kees Goedhart, respectievelijk directeur en docent van LPZ.

Kern is te komen tot een organisatie-breed zorgprogramma gericht op het leveren van op maat gesneden, ‘state of art' palliatieve zorg aan alle cliënten van Florence, die deze zorg nodig hebben. Dit ongeacht hun verblijfssituatie.

Naast Laurens en Zorggroep Rijnmond is Florence de 3e V&V instelling, die kiest voor een organisatie-brede, systematische aanpak van de palliatieve zorg