Over Leerhuizen Palliatieve Zorg

Strategisch beleid 2019 -2021

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg bevindt zich op een gebied dat in een razend tempo aan het veranderen is. Palliatieve Zorg is een gebied waar op allerlei fronten aandacht voor is. Dit in tegenstelling tot jaren geleden. De veranderkracht is voelbaar, en mede daarom heeft LPZ de ambitie om de komende drie jaar toe te werken naar een nieuwe organisatie waarin producten en diensten volledig vernieuwd aan partners en externen wordt aangeboden. De ontwikkeling van een Digitaal Leerhuis en diverse leerlijnen zijn hier een belangrijk onderdeel van. Daarnaast willen wij de bedrijfsvoering nog verder professionaliseren zodat partners en externe partijen efficiënt en kosteneffectief worden bediend.