Ontwikkeling

Verpleeghuizen & Hospice(unit(s)

De kernfunctie van Verpleeghuizen is palliatieve zorg voor mensen die niet meer kunnen genezen. Verpleeghuizen zijn ontstaan vanuit het besef dat patiënten vaak te lang in ziekenhuizen verbleven en daar niet meer die aandacht en zorg kregen die pasten bij hun behoeften. 

Een van de pioniers in de palliatieve zorg was prof dr Frits JG Oostvogel. Hij was een van de eerste artsen die na de tweede wereldoorlog signaleerde dat de palliatieve zorg in ons land dringend verbeterd moet worden. Lees meer >>

Leerhuizen Palliatieve Zorg ondersteunt de partners bij het ontwikkelen van meerjarenplannen om de palliatieve zorg te verbeteren, te implementeren en te borgen. Wij werken daarin nauw samen met de mensen die praktijkervaring hebben. De cyclus die u hier ziet is onze methode: actie-onderzoek, kijken, onderzoeken en bijstellen en zo stapsgewijs werken aan verbeteringen.

Vanuit Leerhuizen Palliatieve Zorg dragen Kees Goedhart en Frans Baar bij in  werkgroepen die onder regie van het IKNL werken aan het Landelijk Kwaliteitskader Palliatieve zorg. Lees meer >>