Ontwikkeling

Palliatieve zorg in de eerste lijn

Leerhuizen Palliatieve Zorg is sinds 2008 nauw betrokken bij een inmiddels groot project om de palliatieve zorg in de eerste lijn te helpen verbeteren.

Het begon met een vraag van H=huisarts Corine Baar-Poort die in de aanloop naar GezondheidsCentrum Levinas, actief was om voor haar centrum in oprichting zorgpaden te ontwikkelen. Zo dacht zij ook aan een zorgpad palliatieve zorg voor de eerste lijn.

Vervolgens is in samenwerking met een groot aantal partijen, waaronder NPZR&0, ZorgImpuls, Hoogeschool Rotterdam, IKNL, Patiëntenbelang, Kring Rotterdam van de LHV, VTZ en LPZ, toegewerkt naar wat nu heet "PaTz-methodiek Rotterdam". PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg.

Door een groot aantal partijen is in Rotterdam een PaTz-Portal ontwikkeld. Hierin treft u het PaTz-register, de 6 dimensies, Interventies & Tools, Knelpunten, Leerpunten en Onderwijsbehoeften, en een overzicht van diverse (geanonimiseerde) databestanden.

De PaTz-methodiek Rotterdam en de daaraan gekoppelde PaTz-Portal wordt in samenwerking met stichting PaTz en met het IKNL sinds eind 2016 landelijk geïmplementeerd. Wanneer de pilot slaagt zal de PaTz-Portal beschikbaar komen. 

Het PaTz-project wordt inmiddels gesteund door Zilveren Kruis en door enkele andere zorgverzekeraars. 

Frans Baar, directeur van Leerhuizen Palliatieve Zorg, is mede namens LPZ en NPZR&o lid van het bestuur van stichting PaTz.

Meer informatie vindt u op de website van het NPZR&o. Ga naar PaTZ-methodiek.