Project Beeldende Begeleiding van palliatieve patiŽnten en hun naasten in het hospice

In 2015 liep het eenjarig project "Beeldende begeleiding van palliatieve patiŽnten en hun naasten in het hospice". Het project kon plaatsvinden dankzij een subsidie van KWF Kankerbestrijding. Karin Brandt, beeldend begeleider en docent bij Leerhuizen Palliatieve Zorg, was projectleider. Het project richtte zich op het toevoegen van beeldende begeleiding als extra dimensie aan de hospicezorg. Acht hospices in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht namen deel aan het project. Bij afronding van het project waren de deelnemende hospices enthousiast over de toegevoegde waarde van beeldende begeleiding voor gasten en naasten. Ze noemden beeldende begeleiding een meerwaarde voor de zorgverlening binnen hun hospice. Alle acht hospices zetten beeldende begeleiding voort in 2016 met alternatieve financiering. 

Bij de toekenning van dit project schreven we meer over het waarom, wat en hoe van dit project. Vervolgens hebben we in 4 nieuwsbrieven de voortgang van het project beschreven:

Nieuwsbrief maart 2015
Nieuwsbrief juni 2015
Nieuwsbrief september 2015
Nieuwsbrief december 2015

Voor meer informatie over beeldende begeleiding en de projectleider, zie: www.karinbrandt.nl.

Om de verspreiding van beeldende begeleiding verder te laten gaan is er een handreiking geschreven: 'Kleur in de laatste levensfase, Handreiking voor de verankering van beeldende begeleiding binnen de palliatieve zorg in hospice(unit)s'. Deze handreiking is bedoeld als ondersteuning voor hospices en palliatieve units die beeldende begeleiding een plek willen geven in hun eigen organisatie.

Om de handreiking te openen kunt u klikken op de afbeelding: 


Een gedrukt exemplaar is voor €15 te bestellen via info@leerhuizenpalliatievezorg.nl