Over Leerhuizen Palliatieve Zorg

Organisatie

Commissies

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg kent een Commissie Onderwijs & Implementatie en een Commissie Onderzoek & Ontwikkeling.

  1. De Commissie Onderwijs & Implementatie helpt de directie bij het bewaken en verdiepen van de kwaliteit van het cursusaanbod zoals dat door LPZ aan het zorgveld wordt aangeboden. In concreto adviseren zij de directie over de algehele programmering, de inhoud en de vorm van het cursusaanbod. Ook helpen zij met het identificeren van de verschillende doelgroepen.
  2. De Commissie Onderzoek & Ontwikkeling ondersteunt met het opstellen van onderzoeksvoorstellen, het bewaken van de voortgang  van onderzoeken en het aandragen van nieuwe ontwikkelingen in de palliatieve zorg.