Cursussen

Workshop ''Instrumenten in de palliatieve zorg'' 2019-2

De laatste jaren is er veel aandacht voor verbetering van de palliatieve zorg, tot uiting komend in gebruik van nieuwe ondersteunende instrumenten als het Utrechts Symptomen Dagboek, de Signaleringsbox en beslissings-''tools'', zoals ''het palliatief redeneren''. Ook het Zorgpad Stervensfase wordt op vele plaatsen gebruikt.

Het gebruik van deze instrumenten zorgt voor betere monitoring van symptomen, dus betere behandeling & begeleiding van patiŽnt en naasten, bevordert het anticiperend handelen en verbetert het professioneel handelen in de samenwerking met de huisarts en andere hulpverleners in de 1e lijn.
Genoemde instrumenten zijn inmiddels breed geaccepteerd binnen Nederland en worden op vele plaatsen toegepast.

In deze workshop worden de genoemde instrumenten toegelicht. Wanneer en hoe worden ze gebruikt? Wie moet je erbij betrekken? Hoe betrek je de huisarts erbij? Waarna vervolgens de instrumenten aan de hand van casuÔstiek worden getraind.

Opmerkingen

Lees verder

21/05

Doelgroep:

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige mbo niveau 4

verpleegkundige teamleider

verzorgende niveau 3

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

21/05/2019 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

V&VN 3 punten

Kosten

Ć85,00

Plaats

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (3de verdieping (rechterzaal))Routebeschrijving

Workshop ''Als je weet dat mama gaat sterven'' 2019-2

Kinderen van allerlei leeftijden worden in hun dagelijks leven regelmatig geconfronteerd met een ernstig zieke grootouder en minder frequent, maar des te ingrijpender, met een ernstig zieke ouder.
Dit roept nogal eens verlegenheid op bij de volwassenen in hun directe omgeving. In welke mate mogen wij kinderen en jongeren bij het ziekteproces van hun (groot)ouder betrekken en op welke manier? En wat als die (groot)ouder doodgaat? Wat vraagt dat van hulpverleners die om raad gevraagd worden door ouders en/of grootouders?

Opmerkingen

Het is mogelijk om voor Ä10,- het pas uitgebrachte boek met columns van Nel Kleverlaan te bestellen. Meer informatie op de site http://www.bynel.nu/ Graag bij inschrijving aangeven of je het boekje wilt bestellen.

Lees verder

13/06

Doelgroep:

huisarts

specialist ouderengeneeskunde

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige mbo niveau 4

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

13/06/2019 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

Cluster 1 voor 3 punten

V&VN 3 punten

Kosten

Ć85,00

Plaats

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (3de verdieping (linkerzaal))

REPOS, pijnmeting bij mensen met uitingsbeperking 2019

In de palliatieve zorg komt het regelmatig voor dat patiŽnten zich niet kunnen uiten. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat ook patiŽnten die zich niet goed kunnen uiten toch pijn kunnen hebben. In 2008 kwam de REPOS beschikbaar: de Rotterdam Elderly Pain Observation Scale. Deze pijnobservatieschaal kan, aangevuld met andere meetinstrumenten zoals de VAS/NRS en de DOS, een bijdrage leveren bij het vaststellen of een patiŽnt comfortabel en pijnvrij is.
In deze workshop worden de cursisten getraind hoe zij de gedragingen van de REPOS moeten scoren en hoe zij anderen in hun organisatie kunnen trainen om de REPOS te gebruiken.
Tevens worden aanwijzingen gegeven hoe het gebruik van de REPOS kan worden verankerd en geborgd binnen de organisatie.

Opmerkingen

Deze cursus wordt gegeven in een samenwerkingsverband tussen Erasmus MC en Leerhuizen Palliatieve Zorg.

Lees verder

20/06

Doelgroep:

artsen

Teachers en trainers

verpleegkundige mbo niveau 4

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

20/06/2019 :: 10:30 - 17:30

Accreditatie

ABAN 5 punten

V&VN 5 punten

Kosten

Ć170,00

Plaats

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (3de verdieping (linkerzaal))

Workshop "Luisteren naar dat wat niet gezegd wordt" 2019-1

''Luisteren naar dat wat niet gezegd wordt''
Beeldende begeleiding in de laatste levensfase.

''Een beeld zegt meer dan 1000 woorden ...'' Dit is een bekende uitspraak. Maar wat is de toegevoegde waarde van het werken met beelden in de palliatief terminale zorg? En wat kan een Beeldend begeleider toevoegen in de laatste fase van het leven?

Wat brengt Beeldende begeleiding in de laatste levensfase
Beeldende begeleiding draagt bij aan de kwaliteit van leven van patiŽnten en hun naasten. Naast ontspanning, expressie, reflectie en verwerking, was de ervaring dat beeldende begeleiding patiŽnten in de laatste levensfase steun biedt in het afscheid moeten nemen. Het geeft de mogelijkheid iets achter te laten voor geliefden. Het kan bijdragen aan een gevoel van zingeving. Het biedt een ontspannen manier om contact te ervaren. En het kan faciliteren in verbetering van het contact tussen patiŽnt en zijn naaste.

Opmerkingen

Verwijzingen; - films over beeldende begeleiding http://www.karinbrandt.nl/videos/ - Leerhuizen Palliatieve Zorg http://www.leerhuizenpalliatievezorg.nl/beeldende_begeleiding.html - over de docente www.karinbrandt.nl - handreiking Beeldende Begeleiding http://www.leerhuizenpalliatievezorg.nl/cursus/2016/

Doelgroepen; Leidinggevenden van hospice(unit)s en palliatieve units Leidinggevenden van verpleeghuizen Leidinggevenden van Inloophuizen Palliatief consulenten, CPTís Ook welkom zijn artsen, verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in de palliatieve zorg (intra- en extramuraal)

Lees verder

02/07

Doelgroep:

consulent palliatieve zorg

Leidinggevenden verpleeghuizen, hospice (units) en inloophuizen

verpleegkundige teamleider

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

02/07/2019 :: 13:30 - 17:00

Kosten

Ć85,00

Plaats

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (3de verdieping (linkerzaal))

Workshop ''Sterven met de oorlog''

Omgaan met oorlogs- en geweldsgetroffenen in hun laatste levensfase

Waar gaat het over?

Veel Nederlanders die in de laatste fase van hun leven zijn, hebben bewust de oorlog beleefd. Een aantal van hen heeft traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Bij het verouderingsproces kan de oorlog in verhevigde mate terugkomen. Herinneringen aan en gevoelens van deze gebeurtenissen, die lang onderdrukt konden worden, dringen zich ongewild op. Voor betrokkene zelf en voor de omgeving is dit soms moeilijk te begrijpen.

Bij het stervensproces worden nog meer gevoelens en herinneringen aan de oorlog geactiveerd. De existentiŽle angst van doodsdreiging wordt door de naderende dood getriggerd, evenals de onmacht volstrekt overgeleverd te zijn. Allerlei situaties of gebeurtenissen uit de directe omgeving kunnen aanleiding zijn tot veel spanningen, verdriet, angst en woede, depressiviteit of extreme geagiteerdheid.

Traumatische gebeurtenissen beperken zich echter niet tot oorlog. Ook ervaringen als bv. huiselijk geweld, incest, vredesmissies, vervolging (denk aan vluchtelingen) kunnen gelijke effecten hebben.

Opmerkingen

Lees verder

04/07

Onbekend:

Datum / Tijdstip

04/07/2019 :: 13:30 - 16:00

Kosten

Ć85,00

Plaats

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (3de verdieping (linkerzaal))