Cursussen

Workshop ''Instrumenten in de palliatieve zorg'' 2019-2

De laatste jaren is er veel aandacht voor verbetering van de palliatieve zorg, tot uiting komend in gebruik van nieuwe ondersteunende instrumenten als het Utrechts Symptomen Dagboek, de Signaleringsbox en beslissings-''tools'', zoals ''het palliatief redeneren''. Ook het Zorgpad Stervensfase wordt op vele plaatsen gebruikt.

Het gebruik van deze instrumenten zorgt voor betere monitoring van symptomen, dus betere behandeling & begeleiding van patiënt en naasten, bevordert het anticiperend handelen en verbetert het professioneel handelen in de samenwerking met de huisarts en andere hulpverleners in de 1e lijn.
Genoemde instrumenten zijn inmiddels breed geaccepteerd binnen Nederland en worden op vele plaatsen toegepast.

In deze workshop worden de genoemde instrumenten toegelicht. Wanneer en hoe worden ze gebruikt? Wie moet je erbij betrekken? Hoe betrek je de huisarts erbij? Waarna vervolgens de instrumenten aan de hand van casuïstiek worden getraind.

Opmerkingen

Lees verder

28/05

Doelgroep:

Verpleegkundige hbo niveau 5

Verpleegkundige mbo niveau 4

Verpleegkundige teamleider

Verzorgende niveau 3

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

28/05/2019 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

V&VN 3 punten

Kosten

€ 85,00

Plaats

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (3de verdieping (rechterzaal))Routebeschrijving

Workshop ''De kunst van het waken'' 2019-2

Waken is een vorm van liefde.
Waken is als heel dichtbij iemand zijn die je zo dierbaar is.
“Waken,” zegt Van Dale, “ is het oog houden op of over iemand.” Zorgen dat iemand niet alleen is. Waken is ook een vorm van zorg.
Waken bij een stervende is ook te omschrijven als: “In je doen en laten, in je denken en voelen op iemand gericht zijn.” Dat kan ook als je niet in dezelfde ruimte bent als de stervende.

Opmerkingen

Opmerkingen van cursisten; - Bijzonder omdat de cursisten ervaringen in konden brengen en hier verder over gepraat werd door de overige cursisten met aanvulling van Marinus die tevens wat feedback gaf - Ik hoorde nieuwe zienswijzen, communicatiemogelijkheden en goede praktijkvoorbeelden. - Meesterlijk. - Een verrijking, middag was eigenlijk te kort.

Meer informatie over waken: http://www.palliatievezorg.nl/page_2018.html https://www.oncoline.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&id=32590&richtlijn_id=770

Lees verder

11/06

Doelgroep:

Helpende niveau 2

Verpleegkundige hbo niveau 5

Verpleegkundige mbo niveau 4

Verzorgende niveau 3

Vrijwilligers

Datum / Tijdstip

11/06/2019 :: 13:30 - 16:30

Kosten

€ 85,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza ZuidRoutebeschrijving

Workshop ''Als je weet dat mama gaat sterven'' 2019-2

Kinderen van allerlei leeftijden worden in hun dagelijks leven regelmatig geconfronteerd met een ernstig zieke grootouder en minder frequent, maar des te ingrijpender, met een ernstig zieke ouder.
Dit roept nogal eens verlegenheid op bij de volwassenen in hun directe omgeving. In welke mate mogen wij kinderen en jongeren bij het ziekteproces van hun (groot)ouder betrekken en op welke manier? En wat als die (groot)ouder doodgaat? Wat vraagt dat van hulpverleners die om raad gevraagd worden door ouders en/of grootouders?

Opmerkingen

Het is mogelijk om voor €10,- het pas uitgebrachte boek met columns van Nel Kleverlaan te bestellen. Meer informatie op de site http://www.bynel.nu/ Graag bij inschrijving aangeven of je het boekje wilt bestellen.

Lees verder

13/06

Doelgroep:

Huisarts

Specialist ouderengeneeskunde

Verpleegkundige hbo niveau 5

Verpleegkundige mbo niveau 4

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

13/06/2019 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

Cluster 1 voor 3 punten

V&VN 3 punten

Kosten

€ 85,00

Plaats

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (3de verdieping (linkerzaal))

REPOS, pijnmeting bij mensen met uitingsbeperking 2019

In de palliatieve zorg komt het regelmatig voor dat patiënten zich niet kunnen uiten. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat ook patiënten die zich niet goed kunnen uiten toch pijn kunnen hebben. In 2008 kwam de REPOS beschikbaar: de Rotterdam Elderly Pain Observation Scale. Deze pijnobservatieschaal kan, aangevuld met andere meetinstrumenten zoals de VAS/NRS en de DOS, een bijdrage leveren bij het vaststellen of een patiënt comfortabel en pijnvrij is.
In deze workshop worden de cursisten getraind hoe zij de gedragingen van de REPOS moeten scoren en hoe zij anderen in hun organisatie kunnen trainen om de REPOS te gebruiken.
Tevens worden aanwijzingen gegeven hoe het gebruik van de REPOS kan worden verankerd en geborgd binnen de organisatie.

Opmerkingen

Deze cursus wordt gegeven in een samenwerkingsverband tussen Erasmus MC en Leerhuizen Palliatieve Zorg.

Lees verder

20/06

Doelgroep:

Artsen

Teachers en trainers

Verpleegkundige mbo niveau 4

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

20/06/2019 :: 10:30 - 17:30

Accreditatie

ABAN 5 punten

V&VN 5 punten

Kosten

€ 170,00

Plaats

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (3de verdieping (linkerzaal))

Workshop ''Oeps, de patient wordt weer wakker!!'' 2019-3

Over de moeilijke of falende sedatie.

Palliatieve sedatie is een niet meer weg te denken fenomeen binnen de levenseinde zorg. Jaarlijks wordt In ongeveer 12,5% van de sterfgevallen in Nederland is palliatieve sedatie toegepast, deze schatting is al weer van een aantal jaren terug.
De indruk bestaat dat dit percentage nog jaarlijks toeneemt.
Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de verwachtingspatronen rondom palliatieve sedatie nog al eens verschillen. Bij patiënt, naasten , team en dokter.
Lang niet alle ingezette palliatieve sedaties verlopen volgens “het boekje”. Nadere analyses leren ons dat onvolledige communicatie; onduidelijke indicatie stelling; onvoldoende voorbereiding, en monitoring tijdens de uitvoering, naast de farmacologische problemen hier debet aan kunnen zijn.

Opmerkingen

Bij de avondcursus is de inloop vanaf 17.30 uur. U kunt dan genieten van een eenvoudige warme maaltijd.

Cursusprijs artsen EUR150,- Cursusprijs verzorgenden & verpleegkundigen EUR95,-

Lees verder

27/06

Doelgroep:

Consulent palliatieve zorg

Huisarts

Specialist ouderengeneeskunde

Verpleegkundig specialist

Verpleegkundige hbo niveau 5

Verpleegkundige mbo niveau 4

Verzorgende niveau 3

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

27/06/2019 :: 18:00 - 21:00

Accreditatie

Cluster 1 voor 3 punten

V&VN aangevraagd

Vpk specialisten aangevraagd

Kosten

€ 150,00

Plaats

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (3de verdieping (linkerzaal))