Nieuws


25 november 2016

Anders kijken, anders leren, anders doen

Afgelopen donderdag 17 november 2016 heeft de commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen haar tweede advies "Anders kijken, anders leren, anders doen: Grensoverstijgend leren en opleiden in het digitale tijdperk", overhandigd aan minister Bussemaker van OCW en aan de heer Kees van der Burg, directeur-generaal van VWS, die dit namens minister Schippers als opdrachtgever, in ontvangst heeft genomen. De overhandiging vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in theater Diligentsia in Den Haag.

Ook vanuit Leerhuizen Palliatieve Zorg is een (bescheiden) bijdrage geleverd aan de totstandkoming vanuit boeiende rapport. Zie www.opleidenvoor2030.nl