Ontwikkeling

Project Beeldende Begeleiding van palliatieve patiënten en hun naasten in het hospice

In 2015 liep het eenjarig project "Beeldende begeleiding van palliatieve patiënten en hun naasten in het hospice". Het project kon plaatsvinden dankzij een subsidie van KWF Kankerbestrijding. Karin Brandt, beeldend begeleider en voormalig docent bij Leerhuizen Palliatieve Zorg, was projectleider. Het project richtte zich op het toevoegen van beeldende begeleiding als extra dimensie aan de hospicezorg. Acht hospices in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht namen deel aan het project. Bij afronding van het project waren de deelnemende hospices enthousiast over de toegevoegde waarde van beeldende begeleiding voor gasten en naasten. Ze noemden beeldende begeleiding een meerwaarde voor de zorgverlening binnen hun hospice. Alle acht hospices zetten beeldende begeleiding voort met alternatieve financiering. 

Bij de toekenning van dit project schreven we meer over het waarom, wat en hoe van dit project. Vervolgens hebben we in 4 nieuwsbrieven de voortgang van het project beschreven:

Nieuwsbrief maart 2015
Nieuwsbrief juni 2015
Nieuwsbrief september 2015
Nieuwsbrief december 2015

Handreiking
Om de verspreiding van beeldende begeleiding verder te laten gaan is er een handreiking geschreven: 'Kleur in de laatste levensfase, Handreiking voor de verankering van beeldende begeleiding binnen de palliatieve zorg in hospice(unit)s'. Deze handreiking is bedoeld als ondersteuning voor hospices en palliatieve units die beeldende begeleiding een plek willen geven in hun eigen organisatie.

"De Handreiking geeft praktische ondersteuning bij inbedden en verankeren van Beeldende begeleiding." 
Lijanne Lans, afdelingshoofd de Zorgboog en Hoofd woonverpleging hospice de Populier

"Ik haal er veel inspiratie uit. Het is goed onderlegd en onderzocht en ook heel praktisch met voorbeelden en foto's"
Nel Leijsten, beeldend begeleider Hospice de Populier

Om de handreiking te openen kunt u klikken op de afbeelding: 


Een gedrukt exemplaar is tegen betaling van portokosten via www.karinbrandt.nl te bestellen.

Voortgang na afronding van het project
Na afronding van het projectjaar is de ontwikkeling voortgezet.  Lees daarover in de volgende nieuwsbrieven:
Nieuwsbrief maart 2016
Nieuwsbrief juli 2016
Nieuwsbrief december 2016 
Nieuwsbrief april 2017

Beeldende begeleiding is momenteel in 13 hospice(unit)s een mogelijkheid voor de gasten en hun naasten. 

Het Netwerk Beeldende begeleiding in de hospicezorg 
Beeldend begeleiders hebben in 2016 een Netwerk opgericht. Deelnemers aan het netwerk kunnen elkaar snel raadplegen bij vragen met betrekking tot Beeldende begeleiding. Intervisiegroepen dragen bij aan verdere professionalisering. Deelnemers verzorgen informatie, lezingen en workshops om het beeldend begeleiden in de laatste levensfase meer onder de aandacht te brengen.

Masterclass Beeldende begeleiding
Karin Brandt organiseert in samenwerking met Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg een tweedaagse Masterclass 'Beeldende begeleiding in de laatste levensfase'. Een scholing voor Kunstzinnig therapeuten, Kunstzinnig coaches, Vaktherapeuten beeldend en andere beeldende professionals die recent Beeldende begeleiding in een hospice(unit) hebben opgepakt of in de nabije toekomst willen gaan verzorgen. Klik hier voor meer informatie en de data van de eerstvolgende Masterclass.

Voor meer informatie over beeldende begeleiding en de projectleider: zie www.karinbrandt.nl.