Nieuws

Illustratie

5 november 2014

Beeldende begeleiding in de hospicezorg

Twee weken geleden kregen we het positieve bericht dat we van het KWF een subsidie toegekend hebben gekregen. Het is een aanmoedigingssubsidie voor nieuwe Initiatieven voor PatiŽnten ondersteuning, waardoor Leerhuizen Palliatieve Zorg met Karin Brandt, beeldend begeleider en docent bij LPZ, het project †"Beeldende begeleiding van palliatieve patiŽnten en hun naasten in het hospice" kan starten. Daar zijn we blij mee!†

Het project richt zich op het toevoegen van Beeldende begeleiding als extra dimensie aan de hospicezorg, met als doel een ontwikkeling op gang brengen waarin deze vorm van begeleiden binnen de hospicesetting een vanzelfsprekende mogelijkheid is voor kankerpatiŽnten en/of hun naasten en †actief en afgestemd op iedere individuele patiŽnt/cliŽnt wordt aangeboden.

Waarom dit project?
In de curatieve fase is steeds meer oog voor de heilzame werking van creatieve expressie in de zorg voor - en emotionele ondersteuning van mensen met kanker. Het biedt ontspanning, een andere -niet talige- manier tot expressie en/of reflectie en het kan helpen †om de eigen situatie te verwerken.

In hospices is het daarentegen gťťn gemeengoed om patiŽnten actief creatieve expressie aan te bieden als vanzelfsprekend onderdeel van de zorgverlening. Emotionele ondersteuning voor patiŽnten gebeurt hier hoofdzakelijk door het voeren van gesprekken. Voor patiŽnten die verbaal beperkt zijn door hun ziekte, minder talig zijn ingesteld en/of behoefte hebben om het afscheid van het leven en hun naasten concreet vorm te geven is dit een gemis.

Wat is Beeldende Begeleiding?
Karin Brandt heeft in de afgelopen drie jaar in samenspraak met de Leerhuizen Palliatieve Zorg beeldende begeleiding†specifiek als methodiek voor de hospicezorg ontwikkeld. Creatieve expressie maakt onderdeel uit van†deze begeleidingsvorm evenals imaginatie (geleide verbeelding). Beeldende begeleiding biedt †patiŽnten in de palliatieve fase en hun naasten andere - niet talige - †manieren om het hoofd te bieden aan emotionele problemen. De begeleider heeft bewust oog voor beeldende mogelijkheden in het proces van afronden en afscheid nemen. Essentieel voor beeldende begeleiding is de afstemming op iedere individuele patiŽnt. Zowel in aangeboden werkvorm en materiaal als in de wijze van begeleiding. 50 % van de benaderde patiŽnten in Laurens Cadenza ging in op het aanbod van beeldende begeleiding en heeft de begeleiding als heilzaam ervaren.†

Hoe gaat het project er uit zien?
Het project gaat lopen vanaf 1 januari 2015, met een looptijd van een jaar. Minimaal acht hospices in de provincies Noord en Zuid Holland en Utrecht worden benaderd. Vrijwilligers en zorgverleners krijgen scholing en 'training on the job' over beeldende begeleiding. Zij krijgen hierdoor oog en oor voor de mogelijkheden van deze begeleidingsvorm, kunnen het gesprek erover met hun gasten aangaan en weten beeldend begeleiders in te roepen waar nodig. Er wordt per provincie een pool van beeldend begeleiders gevormd. Deze begeleiders worden getraind op de specifieke eisen die het werk stelt aan werken in een hospice. Het resultaat van het project is dat de acht hospices in de loop van 2015 †beeldende begeleiding integreren in de zorgverlening aan patiŽnten en naasten. Om het project te borgen wordt er een handboek geschreven dat gebruikt kan worden voor verdere verspreiding na 2015 en wordt een digitale omgeving gecreŽerd†met informatie en een forum.†

"Beeldende begeleiding biedt †patiŽnten in de palliatieve fase en hun naasten andere - niet talige - †manieren om het hoofd te
bieden†
aan emotionele problemen."