Over Leerhuizen Palliatieve Zorg

Organisatie

Bestuur (onbezoldigd)

De Raad van Bestuur bestaat uit:

Voorzitter - Dhr. mr. drs. A.J. Modderkolk
Oud-bestuurder Stichting Open Ankh

Vice-voorzitter en secretaris - Dhr. drs. H.J. van den Berg
Voorzitter Raad van Bestuur, Lelie zorggroep

Penningmeester - Dhr. drs. H. Stravers
Directeur Laurens Rotterdam

Algemeen lid - Mevr. L. Wensink
Bestuurder Sonneburgh

Algemeen lid - Mevr. A. Jonkers
Directeur Intramurale Zorg Florence

Algemeen lid - Mevr. F. Van der Sloot
Bestuurder De Zellingen

Algemeen lid - Dhr. R. Jonkman
Directeur regio Zuid