Verhalen overzicht

Shaloom voor Berlijn

21 december 2016

met het licht van de Shaloom voor alle mensen.

meer lezen

Ik was er niet bij

25 november 2016

Het gebeurt dagelijks.  Mensen sterven  terwijl er niemand bij is. Ook als er wel gewaakt wordt. Het  zijn er meer dan vaak gedacht wordt.  Kunnen veel mensen alleen maar sterven als er niemand bij hen is?  Je kunt er allerlei gedachten over hebben.  Het  voelt altijd anders als het gaat om iemand die je dierbaar is.  ”Ik moest niet blijven, ik  kon wel naar huis gaan,” hadden ze in het ziekenhuis gezegd.

meer lezen

Sterfelijk zijn

17 maart 2016

Soms zijn er van die bijzondere inkijken in ons vak. Gawande geeft in de documentaire "Sterfelijk zijn" zo'n inkijk.

meer lezen

Andere werelden

2 februari 2016

Vanochtend fietste ik in alle vroegte over 'Crooswijk': een dierbare begraafplaats waar verschillende vrienden en bekenden tussen de mooiste bomen, singels, vogels en konijntjes hun laatste plekje kregen. Vele oude en nieuwe graven, en verspreid de gedenktekens voor gevallen burgers, verzetsstrijders en soldaten. Er zijn namen en ontroerende teksten voor jong en oud: 'Rick (...) Een heleboel'. Vandaag valt een bijzonder groot aantal bloemstukken op als een lang lint. De begrafenisondernemer is ze nog aan het schikken: "Voor een jonge man, die vorige week is doodgeschoten", geeft hij aan. "Straks wordt hij begraven. Ja, het worden wel 280 bloemstukken. Wat zou het goed zijn als al die bloemen hadden kunnen voorkomen, dat hij zo jong hier begraven moet worden." Even verderop valt me op dat aan de rand een rij graven in een andere, schuine, richting ligt. Namen afkomstig uit Marokko en Turkije, in Arabische en Nederlandse spelling. Ernaast een nieuw ingericht deel, groot, met ruimte voor vele mensen die hier de komende jaren schuin, richting Mekka, begraven zullen worden. 

meer lezen

Intergenerationeel

5 januari 2016

Een kleinkind die op zoek gaat naar de ware oma.  Een oma die ze vooral kent door de verhalen van zijn vader.  Die verhalen zijn vooral negatief gekleurd.  Wie is oma eigenlijk en wat is haar verhaal? Wie was haar vader en wie waren zijn ouders?  Hoe leefden die en hoe was haar jeugd?   Welke levenslessen heeft zij opgedaan en wat heeft dat betekend voor haar leven?   Het gaat over wortels en wat is er met die wortels aan de hand?  De film A family Affair, die een documentaire is over een familie, heeft me weer eens laten zien  dat je niet kunt praten over familie zonder intergenerationeel te denken.  Een dag voordat ik deze film in Lantaren Vensters zag sprak ik met een man over zijn leven met zijn vrouw die nu stervende was.  Alles wees op een hechte familie. Alle generaties waren aanwezig. Ook klein en achterkleinkinderen.  Ik vroeg aan de man of hij ook speciale verwachtingen had van mij als geestelijk verzorger. Hij vertelde van huis uit rooms katholiek te zijn maar het geloof betekende niets meer voor hem.  Daar zat een verhaal achter.   Zijn broertje was ineens de straat overgestoken en door een vrachtwagen aangereden. De chauffeur heeft nooit meer op een vrachtwagen gereden en was nog regelmatig bij zij ouders geweest. Ook de pastoor was gekomen en die had gezegd dat het Gods wil was.   Zijn broertje (4) zou dit verdiend hebben.   De pastoor was het huis uitgezet. Dat was het einde van het geloof.  Het zijn verhalen als deze die mij leren om niet zomaar gemakkelijk over ongeloof en kerkverlating te praten.  Hij vertelde me dat hij nog zelden over zijn broertje sprak, maar nu zijn vrouw met wie hij 56 jaar samen was, stervende was, kwam ook dit terug.  Hij keek niet alleen naar het leven van zijn gezin maar ook naar het gezin waaruit hij kwam.  Zorg in de laatste levensfase heeft intergenerationele dimensies.

meer lezen