Over Leerhuizen Palliatieve Zorg

Organisatie

Directie en secretariaat

Directie:
Kees Goedhart, specialist ouderengeneeskunde,
consulent palliatieve zorg, Lelie zorggroep
Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg
Oosterhagen 239
3078 CL Rotterdam
Nederland
T +31 (0) 10-753 5804
F +31 (0) 10-753 5850
E info@leerhuizenpalliatievezorg.nl
www.leerhuizenpalliatievezorg.nl

Manager Bedrijfsvoering:
Jennifer Dekker
Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg
Oosterhagen 239
3078 CL Rotterdam
T + 31(0)10 - 753 5804
F + 31(0)10 - 753 5850
E  managerbedrijfsvoeringlpz@gmail.com
I  www.leerhuizenpalliatievezorg.nl

Projectmedewerker:
Thera Bravenboer
Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg
Oosterhagen 239
3078 CL Rotterdam
T + 31(0)10 - 753 5804
F + 31(0)10 - 753 5850
M + 31 (0)6 - 49205440
E w.bravenboer@laurens.nl
www.leerhuizenpalliatievezorg.nl

Secretariaat:
Chantal den Burger
Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg
Oosterhagen 239
3078 CL Rotterdam
Nederland
T +31 (0)10-753 5804
F +31 (0)10-753 5850
E info@leerhuizenpalliatievezorg.nl
www.leerhuizenpalliatievezorg.nl