Over Leerhuizen Palliatieve Zorg

Geschiedenis

Na een groot, door de toenmalige Ziekenfondsraad gesubsidieerd, †project terminale zorg in Verpleeghuis Antonius IJsselmonde, dat duurde van 1980 tot en met 1985 werden een groot aantal conclusies en aanbevelingen ter verbetering van de terminale zorg geformuleerd.

In 1993 kon de eerste unit Palliatieve Zorg in een Nederlands verpleeghuis gerealiseerd worden. Deze werd gerealiseerd in Antonius IJsselmonde in Rotterdam (tegenwoordig Laurens) Deze unit bood op acht ťťnpersoonskamers zorg aan patiŽnten in hun laatste levensweken en dagen. Op grond van de eerste ervaringen met deze unit werden in 1995 de Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve Zorg in en vanuit verpleeghuizen ontwikkeld.

In 1999 werd gestart met een mobiel palliatief team om de opgebouwde expertise ter beschikking te stellen aan hulpverleners in de thuissituatie en in de ziekenhuizen. Mede hierdoor werd het mogelijk om meer mensen te helpen tot hun levenseinde thuis te blijven. Veel verpleeghuizen hebben in de loop der jaren het voorbeeld van Antonius IJsselmonde gevolgd.

Uiteindelijk is vanuit Antonius IJsselmonde op 22 februari 2004 in nauwe samenwerking met De Open Ankh, KVV Rotterdam (tegenwoordig Laurens) en de KVV Den Haag (tegenwoordig Florence) de Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (LPZ) opgericht. LPZ is begonnen met het uit de brede praktijkervaring organiseren van onderwijs in de palliatieve zorg door en voor diverse hulpverleners die betrokken zijn of kunnen raken bij Palliatieve zorg. Ook werden hulpverleners met veel ervaring in de palliatieve zorg opgeleid tot docent. Dit alles wordt nog altijd gedaan, maar gaandeweg hebben naast Onderwijs ook Onderzoek, Ontwikkeling†& Implementatie een steeds belangrijkere plek gekregen binnen LPZ. Het is altijd het streven van LPZ geweest om een netwerk op te bouwen van instellingen waar dagelijks zorg aan patiŽnten en hun naasten wordt verleend en die daarbij verantwoordelijkheid willen nemen in de continue verbetering van de palliatieve zorg.††Sinds oktober 2009 participeert ook Zorggroep Rijnmond actief in Leerhuizen. Hospice de Regenboog, verbonden aan verpleeghuis PniŽl is onderdeel van deze Zorggroep.