Nieuws

Illustratie

31 juli 2018

Er komt een Digitaal Leerhuis!

Wat u waarschijnlijk al wist...
Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg biedt een breed palet van onderwijs aan zorgverleners die zich (verder) willen verdiepen in de palliatieve zorg.  In de afgelopen tien jaar is bij Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg continu aandacht geweest voor de inhoud van de basisopleiding, modules en masters Palliatieve Zorg. 

De onderwijsvorm is daarentegen altijd hetzelfde gebleven, met als gevolg dat een substantieel deel van het leereffect verloren gaat én het alleen toepassen van klassikaal onderwijs zwaar drukt op het – door de krimpende tarieven toch al – beperkte budget van zorgorganisaties (ook wel verleturen genoemd).  

Het nieuws
De tijd is rijp voor vernieuwing. Vernieuwing binnen de opleiding Palliatieve Zorg die aansluit bij het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg, vernieuwing die ervoor gaat zorgen dat zorgprofessionals binnen de Palliatieve Zorg uniform samen werken en samen leren. In een omgeving die dat gemakkelijk maakt, met inhoud die er toe doet. We behouden praktijkdagen met docenten om ervaringen te delen, te reflecteren en in te zoomen op onderwerpen als communicatie, ethische dilemma’s en zorg voor elkaar. Daarnaast komt er een Digitaal Leerhuis waarin je beeldend kunt leren, 24 uur per dag en overal toegankelijk. Samen resulteert dit in Blended Learning: de traditionele manier van leren (contactonderwijs) wordt gecombineerd met het nieuwe leren (online onderwijs). 

Wat is het Digitaal Leerhuis?
Het huis bestaat uit 3 verdiepingen, is interactief en geschikt voor het opleiden en/of toetsen van medewerkers op alle niveaus. Maar óók biedt het ruimte voor borging en reflectie binnen de organisatie. 

Op de begane grond vind je alles op het gebied van palliatieve basiszorg. Denk aan een E-learning omgeving, toetsen, opleidingsmateriaal maar ook animatiefilmpjes over palliatieve basiszorg. Op deze verdieping staat ook een bibliotheek waar jouw medewerkers op hun gemak kunnen lezen of op zoek kunnen gaan naar voor hen belangrijke informatie. 

Op de 2e verdieping zijn er verschillende kamers. Deze kamers zien er, net als op de begane grond, in de basis hetzelfde uit. En zo je wilt, in de huisstijl van de jouw organisatie. Wil je de kamers anders inrichten? Ook dat kan!

In de ene kamer vind je alles op het gebied van besluitvorming, markering en proactieve zorgplanning, in de volgende, staat het thema zingeving en ethiek centraal. In weer een andere kamer vind je communicatie, palliatieve sedatie of nazorg. Kortom, alle belangrijke onderwerpen maar ook toetsen per onderwerp zijn op deze verdieping te vinden. 

Op zolder is ruimte voor korte en inspirerende thema’s en de masterclasses. 

Wordt vervolgd
Elke week zetten we stappen in de ontwikkeling van het Digitale Leerhuis. We houden u graag op de hoogte. Dat doen we standaard via social media, maar natuurlijk kan het ook via directe mail gestuurd worden. U kunt dit aangeven bij Thera Bravenboer via w.bravenboer@laurens.nl. Heeft u vragen, ziet u kansen of wilt u ons ergens op attenderen, we horen het graag!