Ontwikkeling

Handreiking voor de ontwikkeling, implementatie en verankering van een programma palliatieve zorg in grote organisaties


De Handreiking en de bijlagen met daarin een groot aantal praktijkvoorbeelden (beleidsnota's, werkplannen, interne audits, zorgpaden, etc.) zijn tot stand gekomen door de inspanningen van Leerhuizen Palliatieve Zorg en de partners Laurens, Lelie zorggroep en Maasstad Ziekenhuis. 
Prof. Agnes van der Heiden en Arianne Brinkman (beiden Erasmus MC) gaven inhoudelijke ondersteuning. ZonMW gaf een financiële subsidie.

De Handreiking is aangeboden op woensdag 4 juni a.s. in Papendal tijdens het symposium 'Palliatieve zorg in en om het ziekenhuis op orde'.  
Op donderdag 3 juni om 10.30 uur is de Handreiking in Utrecht, Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht overhandigd aan mw mr. Yvonne van Rooij, voorzitter Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen en aan prof.dr. Guus van Montfort, voorzitter ACTIZ (V&V+T). 
  • Desgewenst kunt u een gedrukte versie opvragen via contact. Kosten hiervoor zijn ? 12.50
  • U kunt via contact laten weten indien u in contact gebracht wilt worden met de partners waar de praktijkvoorbeelden genoemd in onderstaande bijlagen, zijn ontstaan.
Rotterdam, 12 juni 2013

U kunt klikken op de afbeeldingen: