Links

Links

Algemeen

Op deze pagina worden door ons de sites van de initiatiefnemers van de Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg vermeld. Ook treft u hier sites aan met informatie over palliatieve zorg (voorzieningen en scholing).
Als u ons attent wilt maken op andere sites, stuur dan een mail via het contactformulier.

Initiatiefnemers

Florence samenwerkingsverband verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg Den Haag 
Laurens Wonen Diensten en Zorg. Voorheen KVV Verpleeghuizen Verzorgingshuizen, Rotterdam en NZR


Over Palliatieve Zorg

AGORA alle informatie over palliatieve zorg in Nederland
Agora, het landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg, heeft het kennisnetwerk palliatieve zorg geactualiseerd. Het 
Kennisnetwerk palliatieve zorg is dé kennisbank met informatie over palliatieve zorg. Het maakt zoeken naar informatie makkelijker. Zoeken in het Kennisnetwerk palliatieve zorg geeft namelijk alleen resultaten vanuit het palliatieve domein.
ACTIZ koepel van verpleeghuizen en verzorgingshuizen  
EAPC European Association on Palliative Care
Nederlandse Vereniging van Palliatief arts-consulenten NAPC Doelstelling deskundigheid palliatieve zorg ontwikkelen, bundelen, op peil houden en verspreiden
Verenso site van de Vereniging Specialisten Ouderengeneeskunde (voorheen Verpleeghuisartsen),ook informatie over palliatieve zorg 
Nederlandse Vereniging voor Verpleegkundigen werkzaam in de Palliatieve Zorg NVVPZ Doelstelling Scholing Uitwisseling en ontwikkeling Beroepsdeelprofiel 
Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken Een belangrijke rol van Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken (NPZR&o) is verbindingen tot stand brengen tussen alle zorgaanbieders in de regio.
The Dying Matters Coalition In 2009, the National Council for Palliative Care (NCPC) set up the Dying Matters Coalition to promote public awareness of dying, death and bereavement.
Praten over doodgaan is gewoon nodig.
Doodgewoon bespreekbaar. Mensen staan vaak te weinig stil bij hoe ze willen leven wanneer het sterven nabij is. Voor welke keuzes kom je staan? Wat zijn de mogelijkheden om je laatste levensfase in te richten naar jouw wensen? En vooral: hoe maak je dit duidelijk aan je omgeving
Manifest Coalitie Van betekenis tot het einde Met dit manifest vragen de coalitiepartners de politiek een cultuuromslag te stimuleren gericht op het opener en bewuster omgaan met oud worden, sterven en dood.Als ouderen en ongeneeslijk zieke mensen eerder nadenken over hoe ze willen léven tot het einde blijken ze daar in de stervensfase meer tevreden op terug te kijken. 
Palliactief is dé landelijke multidisciplinaire beroepsvereniging, die zich inzet voor de palliatieve zorg in de volle breedte. Het is een vereniging van en voor alle professionals werkzaam in de palliatieve zorg. Iedereen die werkt in de palliatieve zorg kan lid worden. Door gezamenlijk de krachten te bundelen kan de palliatieve zorg in Nederland verder verbeterd worden. Binnen Palliactief zijn verschillende secties en (werk)groepen actief. Palliactief is voortgekomen uit het NPTN, het Netwerk Palliatieve Zorg voor Terminale Patiënten Nederland.

Literatuur, protocollen en richtlijnen

www.artsenapotheker.nl een zeer complete set van richtlijnen en protocollen 
www.als-centrum.nl alles over Amyotrofische Lateraal Sclerose
Pallialine  Alle landelijke en regionale richtlijnen IKC's. Onder andere Richtlijnen Palliatieve zorg en Zakboekje Palliatieve zorg
Oncoline alle richtlijnen over oncologie
www.palliatiefconsult.nl richtlijnen NAPC       
Palliative Drugs Platform, Engelstalig (ook interactief) over medicatie en andere protocollen Palliatieve zorg
www.rouwboeken.nl Overzicht van boeken over rouw en nazorg
Kijk, luister & leestips - UMC Utrecht  Levensori
Gids voor de praktijk- Palliatieve Zorg bij mensen met een psychiatrische stoornis