Ontwikkeling

Ontwikkeling & Innovatie

Het doel van de Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg is het verminderen van het lijden van patiënten en hun naasten en het optimaliseren van de kwaliteit van de laatste levensfase. 

Onze Leerhuizen leveren daar een actieve bijdrage aan door de ontwikkeling en innovatie van een breed en verdiepend programma palliatieve zorg gericht op instellingen en thuissituaties. Leerhuizen werkt daarbij zowel met de partners onderling als met IKNL, hogescholen, universiteiten, landelijke netwerken en kennisgroepen samen. 

Met de methode van actie-onderzoek werken wij in diverse projecten aan nieuwe Interventies & Tools, die in overleg met de opdrachtgevers vervolgens verder geïmplementeerd worden in het werkproces van de organisatie. De Interventies en Tools krijgen als ze in de praktijk blijken te voldoen ook een plek in het bredere cursusaanbod. 

Recent voorbeeld is de PaTz-methodiek, Palliatieve Thuiszorg-methodiek, waarin wij intensief samenwerken met alle partijen binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken (NPZR&o), met VILANS, met de stichting PaTz en met het IKNL.

Een ander voorbeeld is het project palliatieve zorg in het Maasstad Ziekenhuis, waar wij betrokken zijn geweest bij de de opzet van een Consultatief Palliatief Team en vervolgens in gezamenlijkheid een digitaal Zorgpad Palliatieve Zorg hebben ontwikkeld. Dit project wordt momenteel "vertaald" naar een digitale infrastructuur palliatieve zorg. Deze structuur krijgt een plek binnen het standaarddossier van Chipsoft HiX waardoor in de loop van 2017 alle ziekenhuizen deze kunnen gaan gebruiken.

Behalve voor de vaste partners van Leerhuizen (Laurens, Lelie zorggroep en Florence) werken wij regionaal ook intensief samen met het NPZR&o, met de de eerste lijn en met enkele ziekenhuizen.