Nieuws


29 maart 2013

Manifest van Betekenis

Met dit manifest vragen de coalitiepartners de politiek een cultuuromslag te stimuleren gericht op het opener en bewuster omgaan met oud worden, sterven en dood.

Als ouderen en ongeneeslijk zieke mensen eerder nadenken over hoe ze willen léven tot het einde blijken ze daar in de stervensfase meer tevreden op terug te kijken. Ook hun naasten én de zorgaanbieders spreken over meer kwaliteit omdat het gebodene precies afgestemd kan worden op de wensen. Van beide kanten kan men dan veel meer van betekenis zijn voor elkaar, tot het einde toe.


Klik hier door naar het hele Manifest van betekenis: Lees verder >>>