Nieuws

kunstgangcasenza 2

19 november 2010

Onderwijs als theater ...

Donderdag 25 november beloofde een boeiende avond te worden en werd dat ook. Ons eerste idee was de avond een thema toe te kennen: "Onderwijs als theater".

Maar na contacten met diverse personen is besloten dat de avond zal gaan over vier thema's waarmee Leerhuizen Palliatieve Zorg actief bezig is:

  • Ontwikkeling
  • Zorgverleners
  • Onderwijs als theater
  • Onderzoek

Er waren boeiende lezingen door Kees Goedhart over Inspirerende Zorgverleners: Waardoor krijgen we inspiratie, hoe houden we het vol met voldoening en trots over wat we mee mogen maken. Opmerking van Kees: het zit uiteraard niet in de richtlijnen en de bureaucratie, maar in de kleine dingen, in het kijken, het open staan voor de moed van de ander.

Professor Dick Tibboel had een zeer boeiend verhaal over de inspiratie die onderzoek ons kan geven. Langs de lijn van pijn bij kinderen die zich niet goed kunen uiten als zij pijn hebben kwam hij via de mensen met een verstandelijke handicap bij het onderzoek dat nu gestart is om ook bij patienten in de laatste dagen en uren onderzoek te doen naar de werking van medicatie tegen pijn en andere symptomen.

Harry Piekema, bekend als de filiaalchef van Albert Hein, vertelde hoe het is om als acteur voor een wisselend publiek geinspireerd te blijven. Beeldend liet hij zien hoe essentieel het is om je beuwst te zijn van non-verbale communicatie.

Rondom was er muziek door Niek Baar die virtuoos viool speelde en jong als hij is vertelde waarom de gekozen muziek hem boeit. Legde de link naar Laurens Cadenza door als violist de betekenis van een cadens uit te leggen.

De verhalen, het heerlijke eten, samen praten en luisteren maakten dat we (docenten, bestuur, directe relaties rondom Leerhuizen) een prachtige avond hadden.