Onderwijs & Implementatie

Stages

Regionaal Palliatief Centrum Laurens Cadenza biedt aan specialisten Ouderengeneeskunde en Huisartsen in opleiding en aan Verplegenden en verzorgenden de gelegenheid om stage te lopen. Deze stages duren voor artsen minimaal 12 weken. Voor verpleegkundigen zijn stages van minimaal 6 weken mogelijk.

Samen met Leerhuizen Palliatieve Zorg wordt door Cadenza en enkele andere units palliatieve zorg - zoals Antonius Binnenweg, Pniël en de Elf Ranken - gewerkt aan een inleidende stageweek, opdat het rendement van de stage vergroot kan worden. Stagiaires zullen naast de praktische ervaring die zij opdoen, ook betrokken kunnen worden bij wetenschappelijk onderzoek.

Komend jaar zal daarnaast voor diverse disciplines de mogelijkheid gecreëerd worden om korte stages in het kader van bij- en nascholing van 1 week in Laurens Cadenza te lopen. 

Meer informatie? Mail ons via contact.