Onderwijs & Implementatie

Zorgprogrammering

 

Binnen Leerhuizen Palliatieve Zorg is in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met onderwijs en implementatie van processen welke leiden tot ontwikkeling, verbetering en verdieping van palliatieve zorg. In de interactie met cursisten en organisaties is een model ontstaan waarin een drietal lagen te onderscheiden zijn welke essentieel zijn in Palliatieve zorg:

Organiseren, Verlichten, Ruimte maken. Deze drie lagen kunnen worden weergegeven in de “Piramide van palliatieve zorg”. 

Rondom de piramide staan de randvoorwaarden welke essentieel zijn voor de continue verbetering en verdieping resp de borging van de kwaliteit van de palliatieve zorg: Ontwikkeling, Onderzoek en Onderwijs & implementatie. 

Het geheel leidt tot een Integraal Zorgprogramma waarin gespecialiseerde zorgvoorzieningen en de daar werkzame specialisten samenwerken om de zorg niet alleen waar mogelijk te verbeteren maar ook hun ervaringen te delen met andere plekken en hulpverleners die niet-gespecialiseerde zorg geven aan patiënten en naasten die palliatieve zorg nodig hebben. Uiteraard zullen in het contact tussen specialisten en andere hulpverleners ook andersom beïnvloeding en vragen ontstaan welke tot nieuwe ontwikkeling en verdieping van zorg kunnen leiden.  

Afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van organisaties zullen de prioriteiten aangepast worden.


U kunt Leerhuizen Palliatieve Zorg inschakelen voor adviezen om het Integraal Zorgprogramma voor uw organisatie op maat te ontwikkelen en te implementeren. Daarnaast kunt u Leerhuizen Palliatieve Zorg ook inschakelen voor :

    • het verbeteren  van de kwaliteit van de zorg voor stervenden in uw verzorgingshuis, verpleeghuis of ziekenhuis (zonder dat daar een unit palliatieve zorg (gepland) is)
    • het opzetten van een unit palliatieve zorg in een verpleeghuis of ziekenhuis
    • de opzet en implementatie van een Consultatief (Mobiel) Palliatief Team
    • wij hebben inmiddels ruime ervaring in het opzetten van een kwaliteitssysteem voor het behalen van het Keurmerk Palliatieve Zorg
    • wij hebben ook ervaring met het behalen van het HKZ-kwaliteitskeurmerk

Sinds eind 2011 is Leerhuizen Palliatieve zorg nauw betrokken bij de ontwikkeling van een programma palliatieve zorg in het Maasstad Ziekenhuis. Lees meer >>