Cursussen

Workshop ''De kunst van het waken'' 2018-3

20 december 2018 - 20 december 2018

Wie na wil denken over het geven van steun en begeleiding aan hen die bij een stervende naaste waken, kan er goed aan doen eerst stil te staan bij eigen persoonlijke ervaringen. Heb je zelf bij een naaste gewaakt? Welke herinnering heb je daaraan over gehouden? Wie en wat waren daarbij helpend en wie wat was daarbij storend? Hoe werken de storende ervaringen in je door? Heb je daar aandacht voor gevraagd en gekregen?

Er wordt stil gestaan bij de wakenden. Wat overkomt hen, hoe kunnen wij hen bij staan, hoe kunnen wij (in anticiperende zin) bespreekbaar maken wat hen bezig houdt. Welke praktische zaken dienen geregeld te worden.

Leerdoelen

* Herkenning en erkenning van de betekenis van het waken.
* Wat kunnen de wakenden zelf?
* Onderkennen van hun behoeften.
* Hoe om te gaan met vragen en opmerkingen als: hoe lang duurt het nog? en Dit had vader niet gewild.
* Welke uitleg is nodig door arts en verplegenden?
* Ontwikkelen van (specifieke) ondersteuningsmogelijkheden.
* Nazorg.

20/12

Maximaal aantal deelnemers

18