Cursussen

Masterclass "Spiritualiteit in de palliatieve zorg" 2019''

4 februari 2019 - 25 september 2019

LEERDOELEN

1. Het programma is gericht op verdieping van kennis en het verruimen van de eigen vaardigheden ten aanzien van de verkenning cq. begeleiding van spirituele behoeften van patiënten en naasten op basis van eigen casuïstiek van de deelnemers.
2. Tevens is het programma gericht op de vertaalslag van de aangeboden stof naar de eigen praktijk en organisatie: directe collega's (artsen, verpleging en andere disciplines) als naar de gehele organisatie (zichtbaar maken van zingeving en spiritualiteit in de cultuur en
beleid van de organisatie).

Het programma wordt geleid door:

Joep van de Geer,
geestelijk verzorger, consulent en onderzoeker spirituele zorg in de palliatieve zorg in het Medisch Centrum Leeuwarden (tot augustus 2018). Geestelijk verzorger en onderzoeker spirituele zorg Academisch Hospice Demeter, Bilthoven (per september 2018) en kennismakelaar zingeving en spiritualiteit in zorg en welzijn bij Agora, Bunnik (per september 2018).
samen met Merijn van der Werf (huisarts)

Overige docenten:

• Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek en begeleidingswetenschappen en bijzonder hoogleraar palliatieve zorg en spiritualiteit aan de Universiteit voor Humanistiek en auteur van de Richtlijn Spirituele zorg
• Erhard Weiher, geestelijk verzorger aan het universitair ziekenhuis in Mainz en auteur van diverse boeken over spiritualiteit in de zorg. Weiher kreeg voor zijn werk in najaar 2006 een eredoctoraat van de Universiteit van Mainz aangeboden.
• Saskia Theunissen, oncologieverpleegkundige, hoogleraar hospicezorg, voorzitter Expertisecentrum palliatieve zorg UMC Utrecht en directeur academisch Hospice Demeter.
• Corine Baar-Poort, huisarts gezondheidscentrum Levinas, Rotterdam
• Mirjam Heikens, geestelijk verzorger Gezondheidscentrum Levinas, Rotterdam

Competenties

1. Vakinhoudelijk handelen
2. Communicatie
3. Samenwerking
4. Organisatie
7. Professionaliteit

04/02

Lesmateriaal

Literatuur
Powerpoint presentatie
Reader

Werkvorm

Casuistiekbespreking
Discussie

Maximaal aantal deelnemers

24